Trang trong tổng số 1 trang (6 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Laonongthoicom.net

Dịch thơ (Lý Bạch - 李白, Trung Quốc)
Thể thơ: Ngũ ngôn trường thiên (thời kỳ: Thịnh Đường)

SA KHÂU THÀNH HẠ KÍ ĐỖ PHỦ

Ngã lai, cánh hà sự ?
Cao ngoạ Sa Khâu thành
Thành biên hữu cổ thụ
Nhật tịch liên thu thanh.
Lỗ tửu bất khả tuý.
Tề ca không phục tình.
Tư quân nhược Vấn Thuỷ
Hạo đãng kí nam chinh


Dưới thành Sa Khâu gửi Đỗ Phủ
( bản dịch của : Lão Nông )

Đến đây bận việc gì đâu ?
Ta nằm khểnh chốn Sa Khâu
Ngoài thành hàng cây cổ thụ
Suốt ngày xào xạc tiếng thu
Không say rượu chua nước Lỗ
Cũng chẳng ưa chi ca Tề
Nhớ bạn tình như sông vấn
Chảy xuôi về nam tràn trề...
Vốn thạo nghề cầy cấy
Tính khí hơi ẩm ương
Nay vào chơi com.net
Đua đòi chút văn chương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

沙丘城下寄杜甫

我來竟何事,
高臥沙丘城。
城邊有古樹,
日夕連秋聲。
魯酒不可醉,
齊歌空復情。
思君若汶水,
浩蕩寄南征。

Dịch nghĩa:

Ta tới đây, cũng không biết là vì sao đây ?
Mà nằm dài trong thành Sa Khâu
Ngoài thành có cây cổ thụ
Ngày đêm xào xạc tiếng thu
Rượu nước Lỗ không thể làm ta say
Ca xướng nước Tề cũng không hợp lòng ta
Nhớ anh như là sông Vấn
Dào dạt chảy về nam
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Laonongthoicom.net

Xin cảm ơn bản dịch nghĩa của Điệp Luyến Hoa giúp Lão Nông có thêm cơ sở đối chiếu... để chỉnh lại bản dịch của lão nông sát hơn,

xin cảm ơn bạn rất nhiều
Vốn thạo nghề cầy cấy
Tính khí hơi ẩm ương
Nay vào chơi com.net
Đua đòi chút văn chương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Mong bác cứ tham gia vui vẻ, cháu cũng lấy thế làm vui, không có gì phải cảm ơn đâu ạ.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Tâm

Ta tới, vì sao đây
Sa khâu nằm đợi vậy.
Ngoài thành, cây cổ thụ
Sớm tối gió thu lay.
Rượu Lỗ uống không say
Ca Tề  nghe chẳng thấy.
Nhớ Người như sông Vấn
Dào dạt về Nam ngay.
(Hoàng Tâm dịch)
HT cám ơn Điệp Luyến Hoa và Lão Nông rất nhiều.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phụng vũ cửu thiên

Tới đây chẳng vì đâu
Nằm dài thành Sa Khâu
Ngoài thành hàng cổ thụ
Ngày đêm vang tiếng thu.

Rượu Lỗ mà say được?
Ca Tề mà hợp tai?
Ta nhìn dòng sông Vấn
Xuôi Nam, lòng nhớ ai?
Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài viết)
[1]