Tên bài thơ: Sư tử Hà Đông
Tác giả: Trần Đức Phổ (Việt Nam)
Nhóm bài: Linh tinh
Gửi bởi Trần Đức Phổ
Ngày gửi: 01/08/2019 08:57
Xoá bởi: tôn tiền tử
Lý do xoá: lỗi chính tảNàng chẳng hiền ngoan gái má hồng
Ttự hào sư tử đất Hà Đông
Nhiều hôm hạch hỏi ra oai phết
Lắm bữa trả treo quá bốc đồng
Lãng mạn nhu mì như sấm nổ
Điệu đà tình tứ ngỡ trời dông
May duyên rủi phận âu đành chịu
Phúc đức nên em mới gọi chồng!


Chú thích:
16-9-2017

(Bài viết được gửi tự động)
tửu tận tình do tại