Tên bài thơ: Sông cạn
Tác giả: Đỗ Quảng Hàn (Việt Nam)
Nhóm bài: Một thoáng thơ bay
Gửi bởi Đỗ Quảng Hàn
Ngày gửi: 02/01/2023 07:44
Xoá bởi: Admin
Lý do xoá: trùng tiêu đềSông xưa mềm giải lụa,
vắt xanh mái Tan quan.
Sông nay lau trắng xoá,
thắt ngang qua cổng làng.

(Bài viết được gửi tự động)