Trang trong tổng số 4 trang (35 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]

Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Hi hi...

Hát nếu có lòng, cứ sang thăm!
Đời Riêng đâu có sợ mà hăm!
Nhưng nhớ là xưa nay chinh chiến
Đi dễ khó về, chớ..ăn năn!

:P
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TNH

Sang thăm nhà người rồi :p

Người mời nên lật đật sang thăm
Kẻo người lại bảo mình lạnh ...căm
Nỗi Đời Riêng dễ vào, ra khó
Xin làm Kinh Kha dẫu một lần

:d
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Khó dễ cũng tùy khách nào thăm!
Lòng thành, ai mà nỡ khó khăn
Tờ Nờ Hát liệu mà...ăn ở
Kẻo không e chỉ...đến một lần!

Hi hi...tiếp tục đe dọa chút! :D
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TNH

Diễn đàn mà lại hăm doạ rồi :p
Muốn đến hay đi tuỳ Hát thôi
Nỡ hay không nỡ mình cứ ... phá
Cho nát tan, xem làm gì tôi :d
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Có làm gì đâu? Làm chi đâu!
Họ nói mình nghe đến phát rầu!
Coi chừng Nỗi Đời Riêng không nát
Mà chút thịt, da ếch...giòn mau!

:D
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 4 trang (35 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]