Trang trong tổng số 1 trang (4 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

Uống rượu mà không say.Lạ thật...Thế thì phí rượu còn gì ???
Uống rượu mà tỉnh cũng lạ thât.Vậy thì rượu nhạt à? Thế uống làm gì cho mất công uống.
Uống rượu mà cũng kể công à?Thế thì còn lạ nữa.Bà hàng xóm cất cong nấu rượu sẽ cười cho.
Ôi!rượu cũng hay thật đấy.Vui cũng rượu.Buồn cũng rượu.Lâu ngày gặp nhau,
cũng rượi.Chia tay lại rượi...

  Người ta bảo đó là ma men.Ma thật nhưng cả thế giới này dùng.Quan dùng,dân dùng.Kẻ cướp dùng,người bị cướp dùng.Người sướng dùng,kể khổ dùng...Chỉ có thứ rượu họ dùng là khác thôi.

  Người lành khi dùng đến rượu xin đừng có say.

                                  ĐQL
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

caphexua

Huynh à

Muội có biết uống rượu đâu ...

Nhưng muội vẫn cứ say hoài ...

say thói đời nghiêng ngã
Say đắng cay dâu bể
Say lừa lọc điêu ngoa
Say trắng say đen
Say cười say khóc

tóm lại , ngày nào Muội cũng say ...

Huynh có từng say như thế chưa???

http://Taochu.Uhm.vN/chu/38/c.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/a.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/p.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/h.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/e.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/x.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/u.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/a.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

Uống rượu :

Nói to
Nói nhiều
Tranh nhau nói
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tiểu Thanh Đình

Hi hi Cho chuồn chuồn góp say với :D


        Uống rượu không phải để say
Mà xem cảm giác bay bay khác thường
        Nhìn đời sau bức màn sương
Nghe người ca khúc vô thường bên nhau
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài viết)
[1]