Trang trong tổng số 58 trang (575 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [55] [56] [57] [58]

Ảnh đại diện

nguyenngoctoan1952

https://i.imgur.com/Yqz6KIe.jpg

Bài xướng:
ĐÔI LỜI CẢM KHÁI

“Chiều”* sang nhớ lại thuở đang thì
Vất vả gian truân khó tính kỳ
Gà gáy óc eo, công chẳng quản
Sương sà lộp độp, việc nề chi
Khát khao, hạ vãn, dù mong muốn
Ước vọng, đông đi, nỏ dám bì
Vụt bóng câu qua: gần bẩy chục
Da mồi đã đuổi nét xuân đi.


Ngày 15.08.2020
HTTH
* Xế chiều của cuộc đời
* Gần bẩy chục tuổi

*************

Bài hoạ:
ĐÔI VẦN CẢM HOẠ

Muốn hoạ cần kiêng chữ “dậy thì”
Còn thêm tế nhị chỗ “chu kỳ”
Ngôn từ vốn mỏng, khôn đường “xuất”
Ý tứ tuy dày, khó cách "chi"
Thuở nọ đầu xanh, nào xá kể
Thời nay tóc bạc, dám so bì
Lo gì, cứ việc mà khua bút
Có dở nơi nào, cũng ỉm đi.


Ngày 19.08.2020
NNT
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Bài xướng:
ĐÔI LỜI CẢM KHÁI

“Chiều”* sang nhớ lại thuở đang thì
Vất vả gian truân khó tính kỳ
Gà gáy óc eo, công chẳng quản
Sương sà lộp độp, việc nề chi
Khát khao, hạ vãn, dù mong muốn
Ước vọng, đông đi, nỏ dám bì
Vụt bóng câu qua: gần bẩy chục
Da mồi đã đuổi nét xuân đi.

Ngày 15.08.2020
HTTH
* Xế chiều của cuộc đời
* Gần bẩy chục tuổi
*************

Bài hoạ:
ĐÔI VẦN CẢM HOẠ

Muốn hoạ cần kiêng chữ “dậy thì”
Còn thêm tế nhị chỗ “chu kỳ”
Ngôn từ vốn mỏng, khôn đường “xuất”
Ý tứ tuy dày, khó cách "chi"
Thuở nọ đầu xanh, nào xá kể
Thời nay tóc bạc, dám so bì
Lo gì, cứ việc mà khua bút
Có dở nơi nào, cũng ỉm đi.

Ngày 19.08.2020
NNT

Bài Hoà
1. THI TẶNG...

Phụ xướng phu hoà đẹp quá đi!!!
Văn chương uyển chuyển mới nên thì...
Tâm đồng tính nghĩa - Nhà an lạc,
Ý hiệp lòng nhân - Ái cực kỳ.
Sáng rượu chung vui - Nhiều bạn thích,
Trà trưa đối ẩm - Ít ai bì.
Gia đình hạnh phúc phong lưu nhỉ?
Cao cả tinh thần chả thiếu chi!!!

2. NGUYỄN HOÀNG!

Cao cả tinh thần chả thiếu chi!!!
Đôi người đẹp lão hiếm ai bì...
Nam nhân Nguyễn Toản - Văn điêu luyện,
Nữ nghĩa Thu Hương - Xuất sắc thi.
Đạo đức giữ gìn - Hay cổ tục,
Minh Tâm* truyền thống - Đẹp tân kỳ.
Thời nay tuổi trẻ quên nguồn cội...
Phụ xướng phu hoà đẹp quá đi!!!!

* - Sách Minh Tâm Bửu Giám.

3. PHÚC ĐA...

Lão già mắc dịch chúng thầm thì!!!
Chế giễu đầy đàng quá xá đi...
Tám chục lăng nhăng - Nhiều gái gú,
Mười lăm ve vãn - ít ai bì.
Cơm ngon tẩm bổ - Tuồng là lạ,
Rượu thuốc dưỡng sung - Diễn dị kỳ.
Thân thuộc gần xa lơ lảng tránh...
Ngày đêm "vui vẻ" thích đều chi*!!!

4. ĐẮM SẮC!

Ngày đêm "vui vẻ" thích đều chi*!!!
Gần đất trời xa hiếu thắng kỳ...
Say đắm mê "hương - Đa "bạn kháo,
Tòm tèm háo sắc" - Chả bầu" bì.
Ba hoa hút nhuỵ - "Ong xơi bỏ,
Khoác lác chiếm nàng - Bướm" vứt đi.
Máy đã "lột dên" xìu ểnh ểnh...
Lão già mắc dịch chúng thầm thì!!!

Ngày 20/08/2020**
Nhà thơ BÀO NHƯ HỒ

* - Chi (ngân) đều đều về mọi mặt...
** - Ngày giổ Anh Hùng Dân Tộc Trương Định./-
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyenngoctoan1952

https://i.imgur.com/IImBcUX.jpg

Bài xướng:
          ĐÔI VẦN CẢM KHÁI

“Chiều” sang nhớ lại thuở đang thì
Vất vả gian truân khó tính kỳ
Gà gáy óc eo, công chẳng quản
Sương sà lộp độp, việc nề chi
Khát khao, hạ vãn, dù mong muốn
Ước vọng, đông tan, nỏ dám bì
Vụt bóng câu qua: gần bảy chục*
Da mồi đã đuổi nét xuân đi


                              Ngày 15/08/2020
                                          HTTH

* Xế chiều của cuộc đời
* Gần bảy chục tuổi
***********
Bài hoạ:
       ĐÔI DÒNG CẢM NGHĨ

Hễ thấy “chiều” buông trước cửa, thì...
Càng nên phải giữ, chớ kiêu kỳ
Khi còn sức trẻ, ừ! Tăng “nhập”
Lúc đã thân già, ấy! Giảm “chi”
Quả dục cho lòng thôi bức xúc
Thanh tâm để dạ hết suy bì
Là đang có những ngày tươi đẹp
Tận lúc thiên đình kiệu rước đi.


                                Ngày 27/08/2020
                                             NNT
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyenngoctoan1952

https://i.imgur.com/k57b3Be.jpg

         CẦN LẮM NỤ CƯỜI

Nghĩ đến điều chi, bỗng thấy cười
Tâm hồn trẻ lại đến vài mươi
Vô tư nét mặt, lan truyền bạn
Rạng rỡ hàng mi, cảm ứng người
Có lẽ trong mơ nhà bạc tỷ
Mà như giữa mộng đất vàng mười
Dù cho thực, ảo gì chăng nữa
Cũng góp cho đời những nét tươi.


                             Ngày 20.09.2020
                                        NNT
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

https://i.imgur.com/k57b3Be.jpg

CẦN LẮM NỤ CƯỜI

Nghĩ đến điều chi, bỗng thấy cười
Tâm hồn trẻ lại đến vài mươi
Vô tư nét mặt, lan truyền bạn
Rạng rỡ hàng mi, cảm ứng người
Có lẽ trong mơ nhà bạc tỷ
Mà như giữa mộng đất vàng mười
Dù cho thực, ảo gì chăng nữa
Cũng góp cho đời những nét tươi.

Ngày 20.09.2020
NNT

Bài Hoà
TRUNG THÀNH???

Lật lọng trớ trêu quả nực cười!!!
Tham ô khắp cửa nẻo mười mươi...
Trung thành lương thiện - Không nhiều vị,
Đầy tớ lưu manh - Có lắm người.
Đục khoét ngang tàn - Tham nhũng loạn,
Móc moi hách dịch - Vét vơ mười.
Hỡi ôi! Trời Đất đâu Ngài nhỉ?!
Để chúng trần gian méo miệng cười!!!

ĐẦY TỚ!

Để chúng trần gian méo miệng cười!!!
Đầu tư tham nhũng vọt tăng mươi...
Ngày nay độc ác - Tràn lan trự,
Đổi mới hiền lương - Rải rác người.
Ăn lận, ăn lường - "Chôm bạc tỷ,
Ăn gian, ăn tạp - Chỉa" vàng mười.
Hồ sơ chi suất cần xem lại...
Lật lọng trớ trêu quả nực cười!!!

Ngày 22/09/2020
Nhà thơ BÀO NHƯ HỒ
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 58 trang (575 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [55] [56] [57] [58]