https://i.imgur.com/9OOSa2t.jpg

XE THỒ

Nhà nông hổng dễ được ngồi chơi
Khó nhọc cùng nhau cũng một thời
Đến vụ gieo trồng, công đã bộn
Xong mùa gặt hái, việc nào vơi
Thân người há quản khi mưa giãi
Gọng sắt chi nề lúc nắng phơi
Đến tuổi lưng còng đành bỏ hết
Thương mày rỉ sét “ngựa thồ” ơi.

Ngày 10.04.2020
NNT

Bài Hoà
CHÂM CHÍCH...

Hiệp hoà liên lục thích nhau chơi!!!
Châm chích mê ly cả tư thơi...
Trí nảo bât an - Châm uê oải,
Tâm thân không ôn - Chích chơi vơi.
Mên yêu cao hưng - Lòng vui vẻ,
Ôm âp cảm hoài - Mệt nghỉ ngơi.
Một cuộc thân tiên nghe thú vị...
Vậy sao ngao ngán quá trơi ơi?!?

YÊU ĐƯƠNG!

Vậy sao ngao ngán quá trơi ơi?!?
Xả láng ì xèo nhớ nghỉ ngơi...
Ân ái mặn nông - Say đăm đuối,
Yêu đương cuông nhiệt - Rươu đây vơi.
Tri âm quyên luyên - Tình sâu đậm,
Ý nghĩa thân thương - Ái thuận thơi.
Cân thận đê cao tài thương mã...
Hiệp hoà liên lục thích nhau chơi!!!

29/6/2020
Nhà thơ BÀO NHƯ HỒ
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần