Trang trong tổng số 6 trang (59 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Chủ đề này nhằm lưu trữ những bộ phim, ảnh khoa học, tài liệu, thời sự, lịch sử ghi lại trung thực, tại chỗ những thời điểm thời sự, lịch sử quan trọng của nước ta và thế giới.

Đây là những bộ phim quay tại hiện trường sự kiện, không phải là những bộ phim đóng trong trường quay.

Xin các bạn cân nhắc tính nhân văn, tính khoa học, tính mỹ thuật, tính chính trị và các quy định khác của Thi Viện trước khi gửi phim.

Xin trân trọng cảm ơn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Chiến dịch Điện Biên PhủChưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Việt Nam - Cuộc chiến tranh 10.000 ngày

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Trận Berlin năm 1945

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Cờ Chiến Thắng Trên Nóc Nhà Quốc Hội Đức, 1945

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Duyệt binh Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ năm 1945
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Duyệt binh Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ 9/5/2011

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Tuấn ơi, sao không có tiếng ?
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Bác Tâm, em vẫn thấy tiếng bình thường mà. Chắc phần cài đặt âm thanh ở máy bác có vấn đề thôi.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 6 trang (59 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối