@Hoa Phong Lan
Mẹ ơi ! Con chẳng lấy chồng
Con gái ! Quyết sẽ nằm không một mình
Nhưng mà lại nghĩ linh tinh ...
Cứ nằm một mình ! Có chịu được không ...???

02.10.2013
Đặng Thước