Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Hoàng Nhất Phương

我昔未生時

我昔未生時,
冥冥無所知。
天公強生我,
生我復何為?
無衣使我寒,
無食使我饑。
還你天公我,
還我未生時。


王梵志


*
Ngã Tích Vị Sinh Thời

Ngã tích vị sinh thời,
Minh minh vô sở tri.
Thiên công cường sinh ngã,
Sinh ngã phục hà vi?
Vô y sử ngã hàn,
Vô phạn sử ngã cơ.
Hoàn nhĩ thiên công ngã,
Hoàn ngã vị sinh thời.


Vương Phạm Chí


*
Dịch Nghĩa

Khi Tôi Chưa Sinh Ra

Khi tôi chưa sinh ra
Không biết bất cứ điều gì
Trời dùng uy lực sinh ra tôi
Sinh ra tôi để làm gì?
Trời lạnh không có áo
Bụng đói không cơm ăn
Xin trả lại trời sự sống
Xin trả lại tôi giống như tôi chưa hề được sinh ra


*

Dịch Thơ

Nhớ Xưa Bản Ngã Không Tôi

Nhớ xưa bản ngã không tôi
Mông mênh thiên tải núi đồi biết chi
Trời tạo ra tôi làm gì
Thăng trầm dâu bể sầu ghi ngút ngàn
Áo không đời lạnh tân toan
Cơm không tứ đại thân tàn đổ xiêu
Trả trời sinh mạng phiêu diêu
Hồn du mục cũ ơi chiều vô minh

Hoàng Nhất Phương
10:38am Chủ Nhật ngày 23 tháng 12 năm 2018
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Nhất Phương

他人騎大馬

他人騎大馬,
我獨跨驢子。
回顧擔柴漢,
心下較些子


王梵志


Tha Nhân Kỵ Đại Mã

Tha nhân kỵ đại mã,
Ngã độc khoá lư tử.
Hồi cố đảm sài Hán,
Tâm hạ giảo ta tử.Vương Phạm Chí

*
Dịch nghĩa

Người Cưỡi Chiến Mã

Người ta cưỡi ngựa chiến
Tôi chỉ cưỡi con lừa nhỏ.
Quay lại thấy chàng trai đang vác bó củi nặng
Đường xa còn có người mệt hơn tôi


*

Dịch thơ

Cảnh Đời

Ai ngồi chiến mã phong uy
Riêng tôi khiêm ái lừa đi bước gầy
Người về gánh nặng chân mây
Thương đôi chân mỏi canh chầy quá quan


Hoàng Nhất Phương
11:15am Chủ Nhật ngày 23 tháng 12 năm 2018
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thovan1bung

"Người về gánh nặng chân mây
Thương đôi chân mỏi canh chầy quá quan"

câu này hay ghê! :O
Thơ văn một bụng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]