我昔未生時

我昔未生時,
冥冥無所知。
天公強生我,
生我復何為?
無衣使我寒,
無食使我饑。
還你天公我,
還我未生時。


王梵志


*
Ngã Tích Vị Sinh Thời

Ngã tích vị sinh thời,
Minh minh vô sở tri.
Thiên công cường sinh ngã,
Sinh ngã phục hà vi?
Vô y sử ngã hàn,
Vô phạn sử ngã cơ.
Hoàn nhĩ thiên công ngã,
Hoàn ngã vị sinh thời.


Vương Phạm Chí


*
Dịch Nghĩa

Khi Tôi Chưa Sinh Ra

Khi tôi chưa sinh ra
Không biết bất cứ điều gì
Trời dùng uy lực sinh ra tôi
Sinh ra tôi để làm gì?
Trời lạnh không có áo
Bụng đói không cơm ăn
Xin trả lại trời sự sống
Xin trả lại tôi giống như tôi chưa hề được sinh ra


*

Dịch Thơ

Nhớ Xưa Bản Ngã Không Tôi

Nhớ xưa bản ngã không tôi
Mông mênh thiên tải núi đồi biết chi
Trời tạo ra tôi làm gì
Thăng trầm dâu bể sầu ghi ngút ngàn
Áo không đời lạnh tân toan
Cơm không tứ đại thân tàn đổ xiêu
Trả trời sinh mạng phiêu diêu
Hồn du mục cũ ơi chiều vô minh

Hoàng Nhất Phương
10:38am Chủ Nhật ngày 23 tháng 12 năm 2018