Trang trong tổng số 67 trang (667 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

MinhAnh&PhuongLinh

Mồng một lưỡi trai
Mồng hai lá lúa
Mồng ba câu liêm
Mồng bốn lưỡi liềm
Mồng năm liềm thật
Mồng sáu thật trăng

Mười rằm trăng náu
Mười sáu trăng treo
mười bảy sảy giường chiếu
mười tám dấm chấu
mười chín đụn rịn
hai mươi giấc tốt
hai mốt nửa đêm
hai hai sáng ngày
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

MinhAnh&PhuongLinh

Chúng em hỏi sếu, này sếu ơi.
Sếu đã bay nhiều, bay khắp nơi.
Ở đâu đẹp hơn, trên trái đất.
Chỉ có quê mình là đẹp nhất.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

MinhAnh&PhuongLinh

Trông kìa, máy tuốt
Rung triệu vì sao
Đầy sân hợp tác
Thóc vàng xôn xao.

Máy tròn xoay tít
Núi thóc dần cao
Máy không biết mệt
Cười reo rào rào.

Chú công nhân ơi
Máy ngoan thật nhỉ
Suốt cả mùa vui
Máy thành dũng sĩ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

MinhAnh&PhuongLinh

Tích tắc…Tích tắc
Kim ngắn chỉ giờ
Kim dài chỉ phút
Thì giờ vùn vụt
Nhanh tựa tên bay
Không phí một giây
Em chăm chỉ học.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

MinhAnh&PhuongLinh

Mồ hôi mà đổ xuống đồng
Lúa mọc trùng trùng sáng cả đồi nương.
Mồ hôi mà đổ xuống vườn
Dâu xanh lá tốt vấn vương tơ tằm.
Mồ hôi mà đổ xuống đầm
Cá lội phía dưới rau nằm phía trên
Mồ hôi xuống, cây mọc lên
Ăn no đánh thắng dân yên nước giàu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

MinhAnh&PhuongLinh

Trong xa tưởng là chuột
Đến gần lại là chim
Ban ngày ngủ lim dim
Ban đêm tìm bắt muỗi?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

MinhAnh&PhuongLinh

Trông xa tưởng là mèo
Đến gần hoá là chim
Ban ngày ngủ lim dim
Ban đêm đi rình chuột?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

MinhAnh&PhuongLinh

Chú cho em quả địa cầu
Em nhìn 4 biển, 5 châu rành rành
Trục này em vặn quay nhanh
Em đi 4 biển, vòng quanh địa cầu
Á, Âu, Phi, Mỹ, Úc châu
Đất nào đẹp, nước nào giàu, nhìn xem
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

MinhAnh&PhuongLinh

Trong đêm Bé ngủ
Cây dâu ngoài bãi
Nảy những búp non
Con gà trong ổ
Đẻ trứng ấp con
Cây chuối cuối vườn
Nhắc hoa mở cánh
Ngôi sao lấp lánh
Sáng hạt sương rơi
Con cá quả mẹ
Ao khuya đớp mồi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

MinhAnh&PhuongLinh

Bố Tý làm công nhân
Ở bến tàu khuân vác
Vừa làm lại vừa hát
Trong buổi sáng mùa xuân.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 67 trang (667 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] ... ›Trang sau »Trang cuối