@ trongvu mến
mong bạn xem lại:

Nhưng đến Vương Duy, phải chăng muốn nói là:
con chim nhạn đã về Hán thời Tô Vũ, nay lại phải nhờ ngươi vào trời Hồ 1 lần nữa, để nếu cần, lại phải nhờ đến nhạn báo tin giúp như trước kia đã báo tin về Tô Vũ.

Quy nhạn : nhạn về lại cố hương , trời Hồ là cố hương chăng ? Còn phương Nam chỉ là nơi di trú thôi .

Hai câu trên có ý là khác nhau có phải không?
Quy nhạn nhập Hồ thiên. Vị ngữ là "nhập" chứ không phải là "quy".
Còn việc cảm ơn, không phải là quan trọng, dù có nói hay không.

Thân ái.
Hà Như