Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Thanhthao14021994

Biên thành tuế nguyệt chứng tang điền, bất giác biệt ly dĩ kinh niên.
Phụ khanh bản phi tâm sở nguyện, tương tư thành tai đối thiền quyên.
Thuỵ mộng mê ly hữu trọc lệ, đan hình độc vũ ảnh biên tiên.
Mỹ hảo thì quang chính nhãn tiền, tiên nhi khởi khả đương vân yên?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoài Thương

Giúp mình dịch bài này với ạ
Hồng tường lục ngoã Kim Loan điện
Đa điểu dật sự hiện.
Tiêm tiêm tô thủ nhạn linh chư,
Câu tâm đấu giác khánh trúc diệc nan thư.
Tu hoa bế nguyệt bất tái hữu
Cung tường nhan như cựu
Lân tê nhất điểm khúc hàm tình
Túng vạn thuỷ thiên sơn diệc tự bỉ lân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]