@GỬI NGƯỜI BẠN CŨ THÂN THƯƠNG - LD

NHỚ NHAU GỬI MỘT CHÚT TÌNH

Có người lặng lẽ trở về
Ghé thăm chốn cũ... bốn bề nhện giăng
Ra đi đã mấy mùa trăng
Nhớ? Quên? Ai có biết rằng, nơi đây...
Đã đành hai chữ bèo-mây
Hợp tan, duyên phận vơi đầy thế thôi
Vầng trăng ký ức xa xôi
Đêm đêm còn dõi góc trời ngày xưa...
Cho dù tháng nắng, ngày mưa
Nhớ nhau gửi chút tình chưa quên tình!

NT, 17/12/2015

"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"