Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Vo Danh đã viết:
Nguyệt Thu đã viết:
Vo Danh đã viết:
Nguyệt Thu đã viết:

      Bạn cứ nói tới nói lui
Nguyệt Thu "hiền", "dữ"...được rồi, không sao!
      Hiền lắm, họ "bắt nạt" vào
Cũng nên "dữ" chút có sao đâu mà!:P
      Vô Danh nếu sợ, tránh xa
Chiến tranh bùng nổ, cứ là...thiệt thân!:D
      Thơ, nhạc...việc bạn cứ mần
Khơi chi thêm chuyện "nợ nần" được thua?!:D
Lời nói không mất tiền mua
Nguyết Thu"hiền" lắm! Ai đùa ... biết ngay
Hiền dữ là chuyện ... thày lay
Chút hiền chút dữ cõi này như nhau
Làm gì có chuyện sợ nào
Cứ hiền rồi dữ, đổi trao vai trò
Người sẽ hết biết đường mò
Khi ra chiến trận trao cờ chào thua

:D
       Vô Danh quả thật không vừa
Bực chi mà "gọi" như "đùa" thế kia???
       Lập trường tùy thuộc...sớm, trưa:D
Không hiền, chẳng dữ, chỉ "vừa vừa" thôi!:)
       Bạn bè thân thiết chào mời
Thày lay, lắm chuyện thôi rồi...đứt dây!
       Vô Danh chiến sự hay bày
Nghĩ: người tốt bụng dựng xây phong trào:P
       Nguyệt Thu "nhẹ tiếng" đổi trao;)
Còn mà "gây hấn"...Còn mà gây hấn?
... xin chào rút lui!:D
Chưa chi đã muốn rút lui
Nhẹ nhàng trao đổi ngọt bùi thân thương
Vậy mà cũng chẳng đúng đường
Bắt phép bắt tắc không nhường chút nao
Thôi thì phải thay phong trào
Nhẹ nhàng câu chữ Thu vào đổi trao
Khổ nỗi mình quen loạn cào cào
Thấy đâu đánh đó, làm sao bây giờ ? :d
    Nghe là người của nhạc, thơ
Còn khoe quyền cước bây giờ tính sao?
    Thôi đừng đổ máu vườn đào
Mở lòng cho ánh trăng vào quán tranh
    Quan họ liền chị liền anh
Câu hò xứ Huế trong lành chốn đây
    Thêm vào chút giọng miền Tây
Bao la sông nước thắp đầy viện thơ!
   
   Vô Danh bạn, tính sao giờ?:P
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vo Danh

Nguyệt Thu đã viết:
Vo Danh đã viết:
Nguyệt Thu đã viết:
Vo Danh đã viết:
Nguyệt Thu đã viết:

      Bạn cứ nói tới nói lui
Nguyệt Thu "hiền", "dữ"...được rồi, không sao!
      Hiền lắm, họ "bắt nạt" vào
Cũng nên "dữ" chút có sao đâu mà!:P
      Vô Danh nếu sợ, tránh xa
Chiến tranh bùng nổ, cứ là...thiệt thân!:D
      Thơ, nhạc...việc bạn cứ mần
Khơi chi thêm chuyện "nợ nần" được thua?!:D
Lời nói không mất tiền mua
Nguyết Thu"hiền" lắm! Ai đùa ... biết ngay
Hiền dữ là chuyện ... thày lay
Chút hiền chút dữ cõi này như nhau
Làm gì có chuyện sợ nào
Cứ hiền rồi dữ, đổi trao vai trò
Người sẽ hết biết đường mò
Khi ra chiến trận trao cờ chào thua

:D
       Vô Danh quả thật không vừa
Bực chi mà "gọi" như "đùa" thế kia???
       Lập trường tùy thuộc...sớm, trưa:D
Không hiền, chẳng dữ, chỉ "vừa vừa" thôi!:)
       Bạn bè thân thiết chào mời
Thày lay, lắm chuyện thôi rồi...đứt dây!
       Vô Danh chiến sự hay bày
Nghĩ: người tốt bụng dựng xây phong trào:P
       Nguyệt Thu "nhẹ tiếng" đổi trao;)
Còn mà "gây hấn"...Còn mà gây hấn?
... xin chào rút lui!:D
Chưa chi đã muốn rút lui
Nhẹ nhàng trao đổi ngọt bùi thân thương
Vậy mà cũng chẳng đúng đường
Bắt phép bắt tắc không nhường chút nao
Thôi thì phải thay phong trào
Nhẹ nhàng câu chữ Thu vào đổi trao
Khổ nỗi mình quen loạn cào cào
Thấy đâu đánh đó, làm sao bây giờ ? :d
    Nghe là người của nhạc, thơ
Còn khoe quyền cước bây giờ tính sao?
    Thôi đừng đổ máu vườn đào
Mở lòng cho ánh trăng vào quán tranh
    Quan họ liền chị liền anh
Câu hò xứ Huế trong lành chốn đây
    Thêm vào chút giọng miền Tây
Bao la sông nước thắp đầy viện thơ!
   
   Vô Danh bạn, tính sao giờ?:P
Sao trăng xa lắc tờ mờ biết chi :p
Mình đã biết phải làm gì
Mời người Núi Ngự ngâm thi chốn này
Đề nghị phải làm thật hay
Để cho bạn hữu dóng ... tai nghe nàng
Sẽ không để bị dở dang
Đổi câu hò Huế, cải lương mình ... hò :d
Thi Viện làm chứng giùm cho :D
Vô Danh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Vo Danh đã viết:
Nguyệt Thu đã viết:
Vo Danh đã viết:
Nguyệt Thu đã viết:
Vo Danh đã viết:
Nguyệt Thu đã viết:

      Bạn cứ nói tới nói lui
Nguyệt Thu "hiền", "dữ"...được rồi, không sao!
      Hiền lắm, họ "bắt nạt" vào
Cũng nên "dữ" chút có sao đâu mà!:P
      Vô Danh nếu sợ, tránh xa
Chiến tranh bùng nổ, cứ là...thiệt thân!:D
      Thơ, nhạc...việc bạn cứ mần
Khơi chi thêm chuyện "nợ nần" được thua?!:D
Lời nói không mất tiền mua
Nguyết Thu"hiền" lắm! Ai đùa ... biết ngay
Hiền dữ là chuyện ... thày lay
Chút hiền chút dữ cõi này như nhau
Làm gì có chuyện sợ nào
Cứ hiền rồi dữ, đổi trao vai trò
Người sẽ hết biết đường mò
Khi ra chiến trận trao cờ chào thua

:D
       Vô Danh quả thật không vừa
Bực chi mà "gọi" như "đùa" thế kia???
       Lập trường tùy thuộc...sớm, trưa:D
Không hiền, chẳng dữ, chỉ "vừa vừa" thôi!:)
       Bạn bè thân thiết chào mời
Thày lay, lắm chuyện thôi rồi...đứt dây!
       Vô Danh chiến sự hay bày
Nghĩ: người tốt bụng dựng xây phong trào:P
       Nguyệt Thu "nhẹ tiếng" đổi trao;)
Còn mà "gây hấn"...Còn mà gây hấn?
... xin chào rút lui!:D
Chưa chi đã muốn rút lui
Nhẹ nhàng trao đổi ngọt bùi thân thương
Vậy mà cũng chẳng đúng đường
Bắt phép bắt tắc không nhường chút nao
Thôi thì phải thay phong trào
Nhẹ nhàng câu chữ Thu vào đổi trao
Khổ nỗi mình quen loạn cào cào
Thấy đâu đánh đó, làm sao bây giờ ? :d
    Nghe là người của nhạc, thơ
Còn khoe quyền cước bây giờ tính sao?
    Thôi đừng đổ máu vườn đào
Mở lòng cho ánh trăng vào quán tranh
    Quan họ liền chị liền anh
Câu hò xứ Huế trong lành chốn đây
    Thêm vào chút giọng miền Tây
Bao la sông nước thắp đầy viện thơ!
   
   Vô Danh bạn, tính sao giờ?:P
Sao trăng xa lắc tờ mờ biết chi :p
Mình đã biết phải làm gì
Mời người Núi Ngự ngâm thi chốn này
Đề nghị phải làm thật hay
Để cho bạn hữu dóng ... tai nghe nàng
Sẽ không để bị dở dang
Đổi câu hò Huế, cải lương mình ... hò :d
Thi Viện làm chứng giùm cho :D


Vô Danh cứ vậy, giả đò nữa đi!
    "Học trò trong Quảng ra thi"
Thấy O gái Huế chân đi...thụt lùi!:))
    Thì ra bước một bước lui
Lấy đà chạy tới, dạ bùi ngùi chưa?!:P
    Về Dinh, câu lý xa xưa
Đời nay còn hát đón đưa nhau dzìa!
    Sáu câu vọng cổ chốn kia
Ngọt ngào hôm sớm vọng đưa ...bên nàng!:D
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vo Danh

Nguyệt Thu đã viết:
Vo Danh đã viết:
Nguyệt Thu đã viết:
Vo Danh đã viết:
Nguyệt Thu đã viết:
Vo Danh đã viết:
Nguyệt Thu đã viết:

      Bạn cứ nói tới nói lui
Nguyệt Thu "hiền", "dữ"...được rồi, không sao!
      Hiền lắm, họ "bắt nạt" vào
Cũng nên "dữ" chút có sao đâu mà!:P
      Vô Danh nếu sợ, tránh xa
Chiến tranh bùng nổ, cứ là...thiệt thân!:D
      Thơ, nhạc...việc bạn cứ mần
Khơi chi thêm chuyện "nợ nần" được thua?!:D
Lời nói không mất tiền mua
Nguyết Thu"hiền" lắm! Ai đùa ... biết ngay
Hiền dữ là chuyện ... thày lay
Chút hiền chút dữ cõi này như nhau
Làm gì có chuyện sợ nào
Cứ hiền rồi dữ, đổi trao vai trò
Người sẽ hết biết đường mò
Khi ra chiến trận trao cờ chào thua

:D
       Vô Danh quả thật không vừa
Bực chi mà "gọi" như "đùa" thế kia???
       Lập trường tùy thuộc...sớm, trưa:D
Không hiền, chẳng dữ, chỉ "vừa vừa" thôi!:)
       Bạn bè thân thiết chào mời
Thày lay, lắm chuyện thôi rồi...đứt dây!
       Vô Danh chiến sự hay bày
Nghĩ: người tốt bụng dựng xây phong trào:P
       Nguyệt Thu "nhẹ tiếng" đổi trao;)
Còn mà "gây hấn"...Còn mà gây hấn?
... xin chào rút lui!:D
Chưa chi đã muốn rút lui
Nhẹ nhàng trao đổi ngọt bùi thân thương
Vậy mà cũng chẳng đúng đường
Bắt phép bắt tắc không nhường chút nao
Thôi thì phải thay phong trào
Nhẹ nhàng câu chữ Thu vào đổi trao
Khổ nỗi mình quen loạn cào cào
Thấy đâu đánh đó, làm sao bây giờ ? :d
    Nghe là người của nhạc, thơ
Còn khoe quyền cước bây giờ tính sao?
    Thôi đừng đổ máu vườn đào
Mở lòng cho ánh trăng vào quán tranh
    Quan họ liền chị liền anh
Câu hò xứ Huế trong lành chốn đây
    Thêm vào chút giọng miền Tây
Bao la sông nước thắp đầy viện thơ!
   
   Vô Danh bạn, tính sao giờ?:P
Sao trăng xa lắc tờ mờ biết chi :p
Mình đã biết phải làm gì
Mời người Núi Ngự ngâm thi chốn này
Đề nghị phải làm thật hay
Để cho bạn hữu dóng ... tai nghe nàng
Sẽ không để bị dở dang
Đổi câu hò Huế, cải lương mình ... hò :d
Thi Viện làm chứng giùm cho :D


Vô Danh cứ vậy, giả đò nữa đi!
    "Học trò trong Quảng ra thi"
Thấy O gái Huế chân đi...thụt lùi!:))
    Thì ra bước một bước lui
Lấy đà chạy tới, dạ bùi ngùi chưa?!:P
    Về Dinh, câu lý xa xưa
Đời nay còn hát đón đưa nhau dzìa!
    Sáu câu vọng cổ chốn kia
Ngọt ngào hôm sớm vọng đưa ...bên nàng!:D
Mình đã cắt nghĩa rõ ràng
Chỉ "van xin" bạn sẵn sàng ngâm thơ
Vài câu hò Huế vẩn vơ
Cho người thưởng thức được nhờ giọng Thu
Khỏi cần phải nói lu bù
Sáu câu vọng cổ đắp bù công ơn
Lời hứa nhất định không sờn
"Nước non ngàn dặm", dỗi hờn tiếng ngâm
:D
Vô Danh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Vo Danh đã viết:
Nguyệt Thu đã viết:

Vô Danh cứ vậy, giả đò nữa đi!
    "Học trò trong Quảng ra thi"
Thấy O gái Huế chân đi...thụt lùi!:))
    Thì ra bước một bước lui
Lấy đà chạy tới, dạ bùi ngùi chưa?!:P
    Về Dinh, câu lý xa xưa
Đời nay còn hát đón đưa nhau dzìa!
    Sáu câu vọng cổ chốn kia
Ngọt ngào hôm sớm vọng đưa ...bên nàng!:D
Mình đã cắt nghĩa rõ ràng
Chỉ "van xin" bạn sẵn sàng ngâm thơ
Vài câu hò Huế vẩn vơ
Cho người thưởng thức được nhờ giọng Thu
Khỏi cần phải nói lu bù
Sáu câu vọng cổ đắp bù công ơn
Lời hứa nhất định không sờn
"Nước non ngàn dặm", dỗi hờn tiếng ngâm
:D
      Này nhé đừng có cười thầm
Miệng "van xin" bụng lại ngầm "mỉm chi"! 8->
      Nguyệt Thu nào biết "ngâm thi"
Chỉ mong được hát câu gì...nhạc Danh!:D
      Ngày đêm luyện tập "Mong manh"
Thêm chút "Nắng hạ" để dành...mai sau!:D Hi hi...
      Vọng cổ, bạn có sáu câu
Sao cứ hoài mãi lầu bầu vậy ha?:P
      Nhớ đừng tấu mãi "thăng la"
Nước non ngàn dặm, còn ta với mình!:-$
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vo Danh

Nguyệt Thu đã viết:
Vo Danh đã viết:
Nguyệt Thu đã viết:

Vô Danh cứ vậy, giả đò nữa đi!
    "Học trò trong Quảng ra thi"
Thấy O gái Huế chân đi...thụt lùi!:))
    Thì ra bước một bước lui
Lấy đà chạy tới, dạ bùi ngùi chưa?!:P
    Về Dinh, câu lý xa xưa
Đời nay còn hát đón đưa nhau dzìa!
    Sáu câu vọng cổ chốn kia
Ngọt ngào hôm sớm vọng đưa ...bên nàng!:D
Mình đã cắt nghĩa rõ ràng
Chỉ "van xin" bạn sẵn sàng ngâm thơ
Vài câu hò Huế vẩn vơ
Cho người thưởng thức được nhờ giọng Thu
Khỏi cần phải nói lu bù
Sáu câu vọng cổ đắp bù công ơn
Lời hứa nhất định không sờn
"Nước non ngàn dặm", dỗi hờn tiếng ngâm
:D
      Này nhé đừng có cười thầm
Miệng "van xin" bụng lại ngầm "mỉm chi"! 8->
      Nguyệt Thu nào biết "ngâm thi"
Chỉ mong được hát câu gì...nhạc Danh!:D
      Ngày đêm luyện tập "Mong manh"
Thêm chút "Nắng hạ" để dành...mai sau!:D Hi hi...
      Vọng cổ, bạn có sáu câu
Sao cứ hoài mãi lầu bầu vậy ha?:P
      Nhớ đừng tấu mãi "thăng la"
Nước non ngàn dặm, còn ta với mình!:-$
Bụng dạ mình vẫn đinh ninh
Được nghe thơ Huế hữu tình xiết bao
Thôi thì vậy chứ biết sao
Không nghe thơ nữa, nhạc vào ... thế chân
Nắng Hạ rồi lại Mong Manh
Được nghe người hát thật hân hạnh nhiều
Thật là sướng "mé đìu hiu"
Lời thốt ra rồi, ráng chịu đó nha :d
Vô Danh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Vo Danh đã viết:
Nguyệt Thu đã viết:
Vo Danh đã viết:
Nguyệt Thu đã viết:

Vô Danh cứ vậy, giả đò nữa đi!
    "Học trò trong Quảng ra thi"
Thấy O gái Huế chân đi...thụt lùi!:))
    Thì ra bước một bước lui
Lấy đà chạy tới, dạ bùi ngùi chưa?!:P
    Về Dinh, câu lý xa xưa
Đời nay còn hát đón đưa nhau dzìa!
    Sáu câu vọng cổ chốn kia
Ngọt ngào hôm sớm vọng đưa ...bên nàng!:D
Mình đã cắt nghĩa rõ ràng
Chỉ "van xin" bạn sẵn sàng ngâm thơ
Vài câu hò Huế vẩn vơ
Cho người thưởng thức được nhờ giọng Thu
Khỏi cần phải nói lu bù
Sáu câu vọng cổ đắp bù công ơn
Lời hứa nhất định không sờn
"Nước non ngàn dặm", dỗi hờn tiếng ngâm
:D
      Này nhé đừng có cười thầm
Miệng "van xin" bụng lại ngầm "mỉm chi"! 8->
      Nguyệt Thu nào biết "ngâm thi"
Chỉ mong được hát câu gì...nhạc Danh!:D
      Ngày đêm luyện tập "Mong manh"
Thêm chút "Nắng hạ" để dành...mai sau!:D Hi hi...
      Vọng cổ, bạn có sáu câu
Sao cứ hoài mãi lầu bầu vậy ha?:P
      Nhớ đừng tấu mãi "thăng la"
Nước non ngàn dặm, còn ta với mình!:-$
Bụng dạ mình vẫn đinh ninh
Được nghe thơ Huế hữu tình xiết bao
Thôi thì vậy chứ biết sao
Không nghe thơ nữa, nhạc vào ... thế chân
Nắng Hạ rồi lại Mong Manh
Được nghe người hát thật hân hạnh nhiều
Thật là sướng "mé đìu hiu"
Lời thốt ra rồi, ráng chịu đó nha :d

    Ừ, mình vốn tính thật thà
Một lời đã hứa vẫn là như in!
    Bạn cứ đợi đó mà tìm ;)
Bóng chim tăm cá...phải nghìn năm sau!:))
    Ngày đó mà có gặp nhau
Nắng Hạ chắc sẽ là câu mở đầu...
    Mong manh sương khói xây cầu
Người năm cũ đã về đâu mất rồi!!!:P
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Còn đó những vô thường!


   Thử nhẩm đếm trên bàn tay...
   Có bấy nhiêu ngày
   Trong một tháng
   Lẩn thẩn cười , ngao ngán
   Ai lại như mình không?


   Chuyện như đùa mà lại cứ bâng khuâng
   Một kiếp tằm ăn rỗi
   Này nhé
   Hết ngày là lại tối
   Cuối một chiều, hoàng hôn lại buông lơi...


   Chỉ một vầng trăng
   Cũng một ánh dương thôi
   Những tụng ca sẽ chỉ là thừa thải
   Bao người làm thơ miệt mài, mê mải
   Vẽ vầng hào quang lóng lánh, sáng ngời!


   Đêm nay trong cơn mưa đông ngập ngụa trong đời
   Ta lại hiểu thêm
   Về điều không tồn tại
   Những vui buồn thì thôi đành gửi lại
   Lẽ vô thường
   Dù khắc khoải vẫn còn đây...


   NT, đêm 06/01/09
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thongtue

Chào chị NGuyệt Thu! Có đọc thơ chị mới hĩu được chị qua thơ!
Bài Thơ Xin Lỗi Chị NGuyệt Thu!
Thông Tuệ cắn cỏ xin tha thứ
****
Cứ ngỡ chúng ta chẳng còn gì để mất...
Chẳng còn gì để nhớ để quên nhau..
Em ra đi chẳng nghĩ chuyện quay đầu..
Và sự thật vẫn đắng cay như .. sự thật...
*****
Chiều Đông lạnh em bắt đầu nỗi nhớ..
Một chút gì em đã đánh mất nơi đây..
Đó là những lời đùa giỡn quá vô duyên..
Đã làm chị NGuyệt Thu nuôi lòng tự ái..
*****
Em sẽ mang nỗi trách lòng mãi mãi..
Nếu quyết lòng chị chẳng tha thứ cho em..
Và chị sẽ mang nặng những trách hờn..
Chị sẽ chẳng một khi nào lòng thanh thản..
*****
KHuya nay lạnh em một mình đơn độc..
Gác ăn năn lên trán muộn mằn..
Nếm đắng cay trong những ngỡ ngàng..
Lòng hối hận cháy bùng lên như ngọn lửa...
*****
Em viết vội bài thơ xin lỗi...
Vì nghĩ rằng Chị cũng thích yêu thơ..
Hãy tha thứ cho em một kẻ dại khờ!
Đã dại dột một lần làm Nguyệt THu nổi giận!...
" Chớ đễ tuổi già mới học đạo, tuổi xuân cũng lắm kẻ mồ xanh"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vo Danh

Nguyệt Thu đã viết:


     Ừ, mình vốn tính thật thà
Một lời đã hứa vẫn là như in!
    Bạn cứ đợi đó mà tìm ;)
Bóng chim tăm cá...phải nghìn năm sau!:))
    Ngày đó mà có gặp nhau
Nắng Hạ chắc sẽ là câu mở đầu...
    Mong manh sương khói xây cầu
Người năm cũ đã về đâu mất rồi!!!:P
Thật thà kiểu ấy, than ôi
Chỉ là hứa cuội với người u mê
Nghìn năm còn giữ lời thề
Triệu năm Núi Ngự hát, nghe ... một mình
Lời người nghe thật bất bình
Còn gì tiếng hát hữu tình nước non
Tràng tiền cầu ấy vẫn còn
Tiếng ca đâu nữa giữa hoàng hôn qua
Vô Danh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] ... ›Trang sau »Trang cuối