Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

sabina_mller

Tên bài thơ: Nhà tư tưởng
Tác giả: Elisabeth Schawerma (Áo)
Gửi bởi hongha83
Ngày gửi: 21/06/2008 13:55
Xoá bởi: sabina_mller
Lý do xoá: chưa tìm đc bản gốc của các bài thơ của tác giả này


(Bài viết được gửi tự động)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

sabina_mller

Bản dịch của Quang Chiến
Gửi bởi hongha83
Ngày gửi: 21/06/2008 13:55Tư duy của anh khi được phát động rồi
Không thể dừng lại nữa
Nó toả về mọi phía
Và tiến lại nơi anh
Nó chống anh như chó
Không còn nhận ra người chủ cũ
Và Tư duy nghiến răng
Tiến công anh
Xé rách nát áo quần
Anh chảy máu

Nhưng anh lại khoan khoái
Làm cho mình bị thương
Để nhận ra cái gì sẽ trường tồn
Dù chẳng biết cái gì là cốt lõi

Giờ thì anh tìm kiếm
Những tấm gương đáng tin

(Bài viết được gửi tự động)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]