https://sites.google.com/site/damthanhtt/_/rsrc/1375185830113/tapdichthoduong/nguyet-da/NguyetDa.JPG?width=100%25Dịch nghĩa:

Đêm nay vầng trăng sáng ở Phu Châu
Trong phòng the chỉ có một người đang ngắm.
Lòng  thương con gái nhỏ ở xa
Chưa biết nhớ cha ở Trường An
Sương móc đượm hương thơm làm ướt mái tóc mây
Ánh trăng trong sáng làm giá lạnh cánh tay ngọc.
Bao giờ lại được cùng tựa bên rèm cửa sổ,
Để cho trăng chiếu làm ráo được ngấn lệ của đôi ta.Dịch thơ (Tản Đà dịch):

        

Phu Châu này lúc trăng soi
Buồng the đêm vắng riêng coi một mình
         Đoái thương thơ dại đầu xanh
Tràng An chửa biết đem tình nhớ nhau
         Sương sa thơm ướt mái đầu
Cánh tay ngọc trắng lạnh màu sang trong
         Bây giờ tựa bức màn không
Gương soi chung bóng lệ dòng dòng khôĐàm Thanh dịch:

       Trăng Phu Châu sáng ngời ngời
    Ngắm trăng phòng vắng một người lẻ loi
     Con  còn  thơ  dại  con  ơi
    Tràng An đâu biết nhớ người cha xa
     Sương thơm thấm tóc la đà
    Trăng thanh chiếu lạnh ngọc ngà đôi tay
     Bao giờ cùng tựa song tây
    Để trăng thanh chiếu lệ đầy ngấn khôhttps://sites.google.com/site/damthanhtt/_/rsrc/1375185830113/tapdichthoduong/nguyet-da/ND.jpg?width=100%25
https://sites.google.com/site/damthanhtt/_/rsrc/1375185830113/tapdichthoduong/nguyet-da/ND1.jpg?width=100%25
https://sites.google.com/site/damthanhtt/_/rsrc/1375185830113/tapdichthoduong/nguyet-da/ND2.jpg?width=100%25