Trang trong tổng số 27 trang (269 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

.
Ca tụng chết người

Loài chim Phượng kiện Trang Chu diệt tộc nó. Vương triệu gọi Chu đến đối chất. Chu cố sức biện bạch là bị vu cáo, nói:"Chu ca tụng chim Phượng thì có, nếu bảo diệt tộc nó, quả thực tôi không chịu nổi tội ấy".

Chim Phượng nói:"Chính ông ta đã dùng miệng lưỡi ca tụng để giết người đấy, vì chim Phượng chỉ là chim thường thôi. Ăn không bỏ ngũ cốc, đậu không chọn cây cối, uống không kể khe suối, tôi sống là đẻ sinh sôi con cháu đông đảo. Trang Chu kia đã múa cái lưỡi không xương nói chim Phượng rằng:"không gặp cây ngô đồng không đậu, không phải quả chín không ăn, nước suối không ngọt, không uống". Ai cố dùng lời lẽ khoa trương. Ngô đồng, quả chín, suối ngọt, đâu dễ có được? Nhưng nếu không vậy, thì người ta đều cho là: không phải chim Phượng. Đến nỗi tộc tôi suốt ngày mệt mỏi đi tìm nơi ăn, chỗ uống, tìm ngô đồng mà đậu. Không có những cái đó, thì thà chịu chết ở bờ bụi nên đến nay chúng tôi không còn được bao lăm nữa. Làm tộc họ chim tôi lần hồi tận diệt, há chẳng phải Chu làm hay sao?"

Vương quay ra hỏi Chu: "Ông còn biện bạch gì nữa không?" Chu nín lặng, không biết trả lời sao. Than ôi! Người đời gọi "ca tụng chết người" có phải chỉ một Trang Chu đó sao?
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Phượng Hoàng Lửa đã viết:
.
Cùng cưỡi

Có người cưỡi trâu cày đi chợ, đi từ sáng, tối mới đến. Khi đến, chợ đã tan. Người này bèn gõ vào sừng trâu mà hát rằng:
" Cưỡi mi, trâu xanh chừ,
Đường xá quá xa,
Trâu đi kiệt sức chừ,
Bạch dương xạc xào,
Chợ họp đã tan chừ,
Ta uổng công chừ".


Có người khuyên ông ta lấy trâu đổi ngựa. Ông trả lời: "Trâu tôi nhiều năm ra sức cày ruộng, sao nỡ bỏ. Tuy vậy, nguyện đem ngàn vàng mua ngựa hay". Ngày hôm sau, cưỡi, dắt hai con cùng về. Ngựa ký nhanh mà trâu chậm, ngựa quay sang phải mà trâu quay sang trái, ông về đến nhà thì đã quá nửa đêm. Ông liền cầm roi quất ngựa ký nói: "Uổng phí ngàn vàng", vớ được loại như mày, sao người ta lại bảo: "Ngựa nhanh hơn trâu".
Đồng trâu, đồng ngựa, đồng lòng
Nếu không đồng bộ chỉ bằng kém thôi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Phượng Hoàng Lửa đã viết:
.
Ca tụng chết người

Loài chim Phượng kiện Trang Chu diệt tộc nó. Vương triệu gọi Chu đến đối chất. Chu cố sức biện bạch là bị vu cáo, nói:"Chu ca tụng chim Phượng thì có, nếu bảo diệt tộc nó, quả thực tôi không chịu nổi tội ấy".

Chim Phượng nói:"Chính ông ta đã dùng miệng lưỡi ca tụng để giết người đấy, vì chim Phượng chỉ là chim thường thôi. Ăn không bỏ ngũ cốc, đậu không chọn cây cối, uống không kể khe suối, tôi sống là đẻ sinh sôi con cháu đông đảo. Trang Chu kia đã múa cái lưỡi không xương nói chim Phượng rằng:"không gặp cây ngô đồng không đậu, không phải quả chín không ăn, nước suối không ngọt, không uống". Ai cố dùng lời lẽ khoa trương. Ngô đồng, quả chín, suối ngọt, đâu dễ có được? Nhưng nếu không vậy, thì người ta đều cho là: không phải chim Phượng. Đến nỗi tộc tôi suốt ngày mệt mỏi đi tìm nơi ăn, chỗ uống, tìm ngô đồng mà đậu. Không có những cái đó, thì thà chịu chết ở bờ bụi nên đến nay chúng tôi không còn được bao lăm nữa. Làm tộc họ chim tôi lần hồi tận diệt, há chẳng phải Chu làm hay sao?"

Vương quay ra hỏi Chu: "Ông còn biện bạch gì nữa không?" Chu nín lặng, không biết trả lời sao. Than ôi! Người đời gọi "ca tụng chết người" có phải chỉ một Trang Chu đó sao?
Thảo nào loài chim quý ấy
Bây giờ còn mỗi một con!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cao Trung Nhan

Thiên đàng và địa ngục

   Có một người đến gặp thượng đế.
   Anh ta hỏi thượng đế:
   - Thượng đế, xin ngày chỉ cho con biết đâu la thiên đàng và đâu là địa ngục.
   Thượng đế khẽ mỉm cười và nói:
   - Hãy đi theo ta.

   Đoạn, thượng đế dẫn anh chàng nọ đến một gian phòng rộng lớn. Trong gian phòng có rất nhiều người trông rất tiều tụy vì đói. Ở chính giữa phòng có một nồi súp rất lớn đang bốc khói nghi ngút và tỏa mùi thơm ngào ngạt... Trong tay mổi người đói khổ đó ai cũng có một chiếc thìa để múc súp. Có điều chiếc thìa lại dài quá khổ, dài đến nổi những người này không cách gì đưa súp vào miệng được. Gian phòng tràn ngập tiếng than thở và khóc lóc. Thượng đế nói với người đàn ông:
   - Đây chính là địa ngục.

   Thượng đế dẫn anh chàng nọ tới một gian phòng khác. Gian phòng này cũng giống hệt như gian phòng trước đó. Cũng vẫn có vô số người nghèo đói, cũng vẫn nồi súp bốc khói nghi ngút và cũng vẫn những chiếc thìa dài quá cỡ. Chỉ có một khác đó là trong gian phòng này tràn ngập tiếng cười đùa, tiếng xuýt xoa khen ngon... Thượng đế mỉm cười:
   - Thiên đàng là đây!

   Người đàn ông rất lấy làm ngạc nhiên. Anh ta nhìn kỹ trong gian phòng và phát hiện ra rằng những người ở đây rất vui mừng bởi vì họ không tự đút súp cho mình mà họ đút cho nhau....
Đời là một chuỗi những ngạc nhiên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cao Trung Nhan

Phượng Hoàng Lửa đã viết:
.
Ca tụng chết người

Loài chim Phượng kiện Trang Chu diệt tộc nó. Vương triệu gọi Chu đến đối chất. Chu cố sức biện bạch là bị vu cáo, nói:"Chu ca tụng chim Phượng thì có, nếu bảo diệt tộc nó, quả thực tôi không chịu nổi tội ấy".

Chim Phượng nói:"Chính ông ta đã dùng miệng lưỡi ca tụng để giết người đấy, vì chim Phượng chỉ là chim thường thôi. Ăn không bỏ ngũ cốc, đậu không chọn cây cối, uống không kể khe suối, tôi sống là đẻ sinh sôi con cháu đông đảo. Trang Chu kia đã múa cái lưỡi không xương nói chim Phượng rằng:"không gặp cây ngô đồng không đậu, không phải quả chín không ăn, nước suối không ngọt, không uống". Ai cố dùng lời lẽ khoa trương. Ngô đồng, quả chín, suối ngọt, đâu dễ có được? Nhưng nếu không vậy, thì người ta đều cho là: không phải chim Phượng. Đến nỗi tộc tôi suốt ngày mệt mỏi đi tìm nơi ăn, chỗ uống, tìm ngô đồng mà đậu. Không có những cái đó, thì thà chịu chết ở bờ bụi nên đến nay chúng tôi không còn được bao lăm nữa. Làm tộc họ chim tôi lần hồi tận diệt, há chẳng phải Chu làm hay sao?"

Vương quay ra hỏi Chu: "Ông còn biện bạch gì nữa không?" Chu nín lặng, không biết trả lời sao. Than ôi! Người đời gọi "ca tụng chết người" có phải chỉ một Trang Chu đó sao?
 Vì muốn được danh Phượng Hoàng
Cuộc sống khốn khổ, tan hoang tộc bầy!
Đời là một chuỗi những ngạc nhiên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cao Trung Nhan

Phượng Hoàng Lửa đã viết:
.
Cùng cưỡi

Có người cưỡi trâu cày đi chợ, đi từ sáng, tối mới đến. Khi đến, chợ đã tan. Người này bèn gõ vào sừng trâu mà hát rằng:
" Cưỡi mi, trâu xanh chừ,
Đường xá quá xa,
Trâu đi kiệt sức chừ,
Bạch dương xạc xào,
Chợ họp đã tan chừ,
Ta uổng công chừ".


Có người khuyên ông ta lấy trâu đổi ngựa. Ông trả lời: "Trâu tôi nhiều năm ra sức cày ruộng, sao nỡ bỏ. Tuy vậy, nguyện đem ngàn vàng mua ngựa hay". Ngày hôm sau, cưỡi, dắt hai con cùng về. Ngựa ký nhanh mà trâu chậm, ngựa quay sang phải mà trâu quay sang trái, ông về đến nhà thì đã quá nửa đêm. Ông liền cầm roi quất ngựa ký nói: "Uổng phí ngàn vàng", vớ được loại như mày, sao người ta lại bảo: "Ngựa nhanh hơn trâu".
Không biết sử dụng người tài
Hoang phí chất xám, cái sai này nhiều!
Đời là một chuỗi những ngạc nhiên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Cao Trung Nhan đã viết:
Thiên đàng và địa ngục

   Có một người đến gặp thượng đế.
   Anh ta hỏi thượng đế:
   - Thượng đế, xin ngày chỉ cho con biết đâu la thiên đàng và đâu là địa ngục.
   Thượng đế khẽ mỉm cười và nói:
   - Hãy đi theo ta.

   Đoạn, thượng đế dẫn anh chàng nọ đến một gian phòng rộng lớn. Trong gian phòng có rất nhiều người trông rất tiều tụy vì đói. Ở chính giữa phòng có một nồi súp rất lớn đang bốc khói nghi ngút và tỏa mùi thơm ngào ngạt... Trong tay mổi người đói khổ đó ai cũng có một chiếc thìa để múc súp. Có điều chiếc thìa lại dài quá khổ, dài đến nổi những người này không cách gì đưa súp vào miệng được. Gian phòng tràn ngập tiếng than thở và khóc lóc. Thượng đế nói với người đàn ông:
   - Đây chính là địa ngục.

   Thượng đế dẫn anh chàng nọ tới một gian phòng khác. Gian phòng này cũng giống hệt như gian phòng trước đó. Cũng vẫn có vô số người nghèo đói, cũng vẫn nồi súp bốc khói nghi ngút và cũng vẫn những chiếc thìa dài quá cỡ. Chỉ có một khác đó là trong gian phòng này tràn ngập tiếng cười đùa, tiếng xuýt xoa khen ngon... Thượng đế mỉm cười:
   - Thiên đàng là đây!

   Người đàn ông rất lấy làm ngạc nhiên. Anh ta nhìn kỹ trong gian phòng và phát hiện ra rằng những người ở đây rất vui mừng bởi vì họ không tự đút súp cho mình mà họ đút cho nhau....
Chúng ta đang xúc cho nhau ăn
Hay chúng ta đang tự mình xúc lấy?


Đây là một trong ba chuyện ngụ ngôn mà tôi tâm đắc nhất.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Cao Trung Nhan đã viết:
Thiên đàng và địa ngục

   Có một người đến gặp thượng đế.
   Anh ta hỏi thượng đế:
   - Thượng đế, xin ngày chỉ cho con biết đâu la thiên đàng và đâu là địa ngục.
   Thượng đế khẽ mỉm cười và nói:
   - Hãy đi theo ta.

   Đoạn, thượng đế dẫn anh chàng nọ đến một gian phòng rộng lớn. Trong gian phòng có rất nhiều người trông rất tiều tụy vì đói. Ở chính giữa phòng có một nồi súp rất lớn đang bốc khói nghi ngút và tỏa mùi thơm ngào ngạt... Trong tay mổi người đói khổ đó ai cũng có một chiếc thìa để múc súp. Có điều chiếc thìa lại dài quá khổ, dài đến nổi những người này không cách gì đưa súp vào miệng được. Gian phòng tràn ngập tiếng than thở và khóc lóc. Thượng đế nói với người đàn ông:
   - Đây chính là địa ngục.

   Thượng đế dẫn anh chàng nọ tới một gian phòng khác. Gian phòng này cũng giống hệt như gian phòng trước đó. Cũng vẫn có vô số người nghèo đói, cũng vẫn nồi súp bốc khói nghi ngút và cũng vẫn những chiếc thìa dài quá cỡ. Chỉ có một khác đó là trong gian phòng này tràn ngập tiếng cười đùa, tiếng xuýt xoa khen ngon... Thượng đế mỉm cười:
   - Thiên đàng là đây!

   Người đàn ông rất lấy làm ngạc nhiên. Anh ta nhìn kỹ trong gian phòng và phát hiện ra rằng những người ở đây rất vui mừng bởi vì họ không tự đút súp cho mình mà họ đút cho nhau....
Cứ theo bài của Trung Nhan
Ối anh đã đến thiên đàng rồi đây
Hát hò được hát bằng tay
Ăn thì các cháu bón ngay bằng mồm
Thiên đàng ở dưới này hơn...
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Cao Trung Nhan đã viết:
Phượng Hoàng Lửa đã viết:
.
Ca tụng chết người

Loài chim Phượng kiện Trang Chu diệt tộc nó. Vương triệu gọi Chu đến đối chất. Chu cố sức biện bạch là bị vu cáo, nói:"Chu ca tụng chim Phượng thì có, nếu bảo diệt tộc nó, quả thực tôi không chịu nổi tội ấy".

Chim Phượng nói:"Chính ông ta đã dùng miệng lưỡi ca tụng để giết người đấy, vì chim Phượng chỉ là chim thường thôi. Ăn không bỏ ngũ cốc, đậu không chọn cây cối, uống không kể khe suối, tôi sống là đẻ sinh sôi con cháu đông đảo. Trang Chu kia đã múa cái lưỡi không xương nói chim Phượng rằng:"không gặp cây ngô đồng không đậu, không phải quả chín không ăn, nước suối không ngọt, không uống". Ai cố dùng lời lẽ khoa trương. Ngô đồng, quả chín, suối ngọt, đâu dễ có được? Nhưng nếu không vậy, thì người ta đều cho là: không phải chim Phượng. Đến nỗi tộc tôi suốt ngày mệt mỏi đi tìm nơi ăn, chỗ uống, tìm ngô đồng mà đậu. Không có những cái đó, thì thà chịu chết ở bờ bụi nên đến nay chúng tôi không còn được bao lăm nữa. Làm tộc họ chim tôi lần hồi tận diệt, há chẳng phải Chu làm hay sao?"

Vương quay ra hỏi Chu: "Ông còn biện bạch gì nữa không?" Chu nín lặng, không biết trả lời sao. Than ôi! Người đời gọi "ca tụng chết người" có phải chỉ một Trang Chu đó sao?
 Vì muốn được danh Phượng Hoàng
Cuộc sống khốn khổ, tan hoang tộc bầy!
Ông này nói thật là hay
Có người được cả, hỏi ngay Phượng Hoàng ...
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

Tuấn Khỉ đã viết:
Phượng Hoàng Lửa đã viết:
.
Ca tụng chết người

Loài chim Phượng kiện Trang Chu diệt tộc nó. Vương triệu gọi Chu đến đối chất. Chu cố sức biện bạch là bị vu cáo, nói:"Chu ca tụng chim Phượng thì có, nếu bảo diệt tộc nó, quả thực tôi không chịu nổi tội ấy".

Chim Phượng nói:"Chính ông ta đã dùng miệng lưỡi ca tụng để giết người đấy, vì chim Phượng chỉ là chim thường thôi. Ăn không bỏ ngũ cốc, đậu không chọn cây cối, uống không kể khe suối, tôi sống là đẻ sinh sôi con cháu đông đảo. Trang Chu kia đã múa cái lưỡi không xương nói chim Phượng rằng:"không gặp cây ngô đồng không đậu, không phải quả chín không ăn, nước suối không ngọt, không uống". Ai cố dùng lời lẽ khoa trương. Ngô đồng, quả chín, suối ngọt, đâu dễ có được? Nhưng nếu không vậy, thì người ta đều cho là: không phải chim Phượng. Đến nỗi tộc tôi suốt ngày mệt mỏi đi tìm nơi ăn, chỗ uống, tìm ngô đồng mà đậu. Không có những cái đó, thì thà chịu chết ở bờ bụi nên đến nay chúng tôi không còn được bao lăm nữa. Làm tộc họ chim tôi lần hồi tận diệt, há chẳng phải Chu làm hay sao?"

Vương quay ra hỏi Chu: "Ông còn biện bạch gì nữa không?" Chu nín lặng, không biết trả lời sao. Than ôi! Người đời gọi "ca tụng chết người" có phải chỉ một Trang Chu đó sao?
Thảo nào loài chim quý ấy
Bây giờ còn mỗi một con!

Tung hoành trên chín tầng mây
Ngó ngiêng khắp chốn nên hay thấy nhiều
Khỉ ơi cho hỏi một điều
Mỗi con chim ấy bây giờ ở đâu?
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 27 trang (269 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối