Trang trong tổng số 36 trang (353 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [33] [34] [35] [36]

Ảnh đại diện

TÂY ĐÔ

http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/8/18/19/597656/4a8a9bce_1b8d7ef4_ht32.jpg

KHÔNG ĐỀ

Lỡ tay
rung
khẽ
Nhành Thơ

Lạ sao?
thành bão...
Thẫn thờ
Tình ơi!!!

20/02/2011
Người đi xa tận phương nào
Bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Làn khói xanh biếc

http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/8/18/19/597656/4a8a9bce_1b8d7ef4_ht32.jpg

Cánh hoa trắng muốt
Giọt sương long lanh
Hay là nước mắt?
Đong buồn nhớ anh!
- 翠 烟 -
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen ngoat

TÂY ĐÔ đã viết:
http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/8/18/19/597656/4a8a9bce_1b8d7ef4_ht32.jpg

KHÔNG ĐỀ

Lỡ tay
rung
khẽ
Nhành Thơ

Lạ sao?
thành bão...
Thẫn thờ
Tình ơi!!!

20/02/2011
[/quote Bão không làm cánh hồng rơi Mà sao mắt lệ bên đời cứ tuôn? ngng ]
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 36 trang (353 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [33] [34] [35] [36]