Trang trong tổng số 17 trang (163 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tri âm

canhcuarooc đã viết:
Sóng lòng
     gối tựa
         vào nhau
             Búp sen
                 em nở
                    trên bầu
                         tay ai
Sóng chìm
      em tựa
           vào vai
              Búp sen
                   em nở
                     thành hai
                          trái đào !
Đêm. Ai về say cơn mơ
Ngày. Ám ảnh vần thơ tri tình !!!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

canhcuarooc

BỎ TANG NGANG ĐẦU

Dân còn người đói ai ơi
Con ăn gan cóc qua đời thấy đau
Nhà thì mưa dột trước sau
Gói mì tôm cũng dành nhau tranh phần

Gạo đong không nổi một cân
Bệnh ai đeo bám đất gần trời xa
Hôm qua ai đó lại nhà
Chi riêng âm nước không trà để pha

Đói mềm sương nổi ngoài da
Lên rừng đốn củi thân là không may
Mắt hoa trời đất cùng xoay
Núi Đồ Sơn khóc một ngày đa mang

Hôm nay dân mới hỏi làng
Cho vay ông gạo bỏ tang ngang đầu
Làm trai chí lớn xưa nay hiếm
Thiếu nữ trong Tranh được mấy người
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

canhcuarooc

CHỈ VÌ TÍ MÁU

Hôm qua đi tắm dưới ao
Gặp ngay con đỉa bám vào chân tôi
Lúc lên quần áo thảnh thơi
Rước ngay con đỉa về nơi sân nhà
Bố ngôi rót nước pha trà
Tự nhiên con đĩa bò ra gầm bàn
Tôi cầm cho giữa lò than
Chỉ vì tí máu đỉa tàn thành tro
Làm trai chí lớn xưa nay hiếm
Thiếu nữ trong Tranh được mấy người
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

canhcuarooc

Ngày
   nào
     hai đứa
        sánh đôi
            Dạo trên
        bãi cát
     sóng trôi
  bóng
hình
Làm trai chí lớn xưa nay hiếm
Thiếu nữ trong Tranh được mấy người
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

canhcuarooc

Triền đê
   một cánh diều
       Chăn trâu cắt cỏ
          liêu xiêu mái đình
Làm trai chí lớn xưa nay hiếm
Thiếu nữ trong Tranh được mấy người
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

canhcuarooc

BẾN VỖ MẠN THUYỀN

Mong em chớ nói lời  yêu
Để anh tan nát một chiều tương tư
Trâu tìm cọc chuyện thường ư
Để anh thư thả riêng tư với người

Một đêm chẳng nói lên lời
Hai ba đêm để hơi người bén duyên
Chưa gì bến vỗ mạn thuyền
Để anh lỡ nhịp mà quên lối về

Bứơc dài trên khúc sông quê
Tay cầm trai rượu ước thề tan đêm
Ngửi hơi trời đất say mèm
Cỏ cây hỏi chủ có thèm chữ yêu
Làm trai chí lớn xưa nay hiếm
Thiếu nữ trong Tranh được mấy người
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

canhcuarooc

ở đây
rượu uống tràn chề
Mượn dao khắc chữ để đề
bài thơ
Làm trai chí lớn xưa nay hiếm
Thiếu nữ trong Tranh được mấy người
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

canhcuarooc

Mỹ nhân
kim cổ đa tài
 Cầm kỳ thi họa sánh vai anh hùng
Làm trai chí lớn xưa nay hiếm
Thiếu nữ trong Tranh được mấy người
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

canhcuarooc

Có chum
  rượu quý trong tay
Mời bạn
   đôi chén nói hay
Hơn người
Làm trai chí lớn xưa nay hiếm
Thiếu nữ trong Tranh được mấy người
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cần Cù

Mượn-Một tứ thơ có sự khám phá và phát hiện.Cảm ơn thi nhân !
Mwợn gió gửi người một chút hương
Mượn đêm đọng giọt mấy cành sương
Mượn thơ tìm đến người tri kỷ
Mượn ánh mắt nhìn gửi mến thương
Cần Cù
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 17 trang (163 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối