Trang trong tổng số 679 trang (6781 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tá Điền


Chăng tơ Nhện đã hết lòng
Mà sao em nỡ thay lòng vì đâu
Hay là em cũng ham giầu
Nên em phụ bạc để sầu cho anh

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Chi

Anh trách ai ?sao không tự vấn mình
Chỉ biết tiền thôi nghĩa rẻ khinh
Hết lòng với ai_  ai không biết
Chăng tơ dệt lưới thoả phong tình
Có một lời yêu ngỏ muộn màng
Mà thành mong nhớ cháy tâm can
TT
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

toidayma1

Tình yêu tôi đến thật tình cờ,
Buổi tối xem phim găp bất ngờ !
Trò chuyện tâm tư rồi hẹn ước,
Hết phim hai đứa vẫn còn mơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Anh Phương

còn mơ gì chứ chuyện ngày xưa
ta thương nhau biết mấy cho vừa
sao nỡ người đi không ngoảnh lai
bến đợi lòng ai thoảng trong mơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tá Điền


Trong mơ em vẫn đợi mong chờ
Một đấng trượng phu để cậy nhờ
Trong mộng mà còn không gặp được
Tỉnh rồi chắc vẫn giống như mơ

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trắc Bách Diệp

Mơ gì chứ nếu gặp ta trong mộng
Chắc là người sợ phát khiếp nghe
Hỏi người lòng sắt dạ tre
Sao không thấu hiểu câu vè ngàn xưa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tá Điền


Xưa nay vẫn thế người ơi
Doạ ma chỉ sợ cái thời trẻ con
Bây giờ điều đó chẳng còn
Doạ thêm câu nữa ăn đòn đó nghe

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Chi

Nghe dọa dẫm răn đe đòn vọt
Giọng ghen hờn uất ức với ai
"Làm trai cho đáng nên trai"
Đừng như Trai Chí  rạch mặt roài lăn ve
Có một lời yêu ngỏ muộn màng
Mà thành mong nhớ cháy tâm can
TT
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tá Điền


Ve kêu rả rích chẳng nghe
Quế Chi hỏi đã về phe ai rồi
Vậy thì chẳng nói lôi thôi
Về phe tôi sẽ mời ngồi nghế trên
Vào phe ăn vạ bắt đền
Cắt tay rạch mặt bắt đền người ta
Trẻ già lớn bé chẳng tha
Phe ta bắt tất chẳng tha người nào...

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Chi

Nào những kẻ kéo bè kết phái
Về phe ai cũng trái luân thường
Đạo lý rạch mặt giữa đường
Bắt đền ăn vạ giừ xương có ngày
Nghe chừng Chí còn cay vầng Nguyệt
Và nàng Hoa đoạn tuyệt giao tình
Từ chàng trai trẻ hiền xinh
Nay thành chàng Chí chuyên rình chửi Trăng
Trăng càng sáng chửi càng hăng...
Có một lời yêu ngỏ muộn màng
Mà thành mong nhớ cháy tâm can
TT
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 679 trang (6781 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] ... ›Trang sau »Trang cuối