Trang trong tổng số 679 trang (6781 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Chằn xanh lọt (ổ) phục kích rồi
Tả xung hữu đột máu nhồi ...cơ tim
Bớ ngừ ta Shrek chết chìm
Lạy giời thoát cái ...gọng kềm vọt mau
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cún nhỏ

Chằn xanh đi kiếm "người kia"
Cho nên còn bận chưa dìa được đâu
Mệt rồi ngồi lại vuốt râu
Ngủ gà ngủ gật kiến bâu quanh người.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Anh Phương

Cún nhỏ đã viết:
anhphuong2405 đã viết:
Cún nhỏ đã viết:
anhphuong2405 đã viết:
Jasmine's đã viết:
Duyên kỳ ngộ,oan gia kiếp trước
Nên kiếp này cào xước tim nhau
"Yêu nhau lắm cắn nhau đau"
Vậy mà nên nghiã trầu cau
chặt bền
Chặt bền nên chẳng làm đau
Người ơi có nhớ đến câu hẹn thề
Câu thơ bỏ ngỏ ngọn tre
Hỏi nàng có nhớ đêm hè trao ta
Ta trao một chút ân tình
Rồi ta quên bén, xin mình thứ tha
Ngọn tre bờ cỏ la đà
Làm sao sánh được mấy toà vi la.
Vi la thì mặc vi la
Ta thương người ấy như là thương thân
Nếu mà Cún Nhỏ lại gần
Ta mà gen sẽ có lần nghe không ....
HI HI
Không nghe! Ta chẳng sợ gì
Ta thương người ấy chắc gì thua em
Em là chả, ta là nem
Lột ra thơm phức ai thèm hơn ai?
Ai hơn ai ta chưa cần biết
Nhưng chắc nàng sẽ chết nếu thiếu ta
Nếu thương nàng người hãy chạy  xa ra
HÌ HÌ ....Chả và nem để cùng một đĩa ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cún nhỏ

Chằn tinh Shrek đã viết:
Chằn xanh lọt (ổ) phục kích rồi
Tả xung hữu đột máu nhồi ...cơ tim
Bớ ngừ ta Shrek chết chìm
Lạy giời thoát cái ...gọng kềm vọt mau
Mau gì cũng lọt vào tròng
Bọn này lại thích xoay vòng mới vui
Chằn mà co cẳng rút lui
Kể từ mai sẽ nghỉ chơi với Chằn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cún nhỏ

anhphuong2405 đã viết:
Cún nhỏ đã viết:
anhphuong2405 đã viết:
Cún nhỏ đã viết:
anhphuong2405 đã viết:
Jasmine's đã viết:
Duyên kỳ ngộ,oan gia kiếp trước
Nên kiếp này cào xước tim nhau
"Yêu nhau lắm cắn nhau đau"
Vậy mà nên nghiã trầu cau
chặt bền
Chặt bền nên chẳng làm đau
Người ơi có nhớ đến câu hẹn thề
Câu thơ bỏ ngỏ ngọn tre
Hỏi nàng có nhớ đêm hè trao ta
Ta trao một chút ân tình
Rồi ta quên bén, xin mình thứ tha
Ngọn tre bờ cỏ la đà
Làm sao sánh được mấy toà vi la.
Vi la thì mặc vi la
Ta thương người ấy như là thương thân
Nếu mà Cún Nhỏ lại gần
Ta mà gen sẽ có lần nghe không ....
HI HI
Không nghe! Ta chẳng sợ gì
Ta thương người ấy chắc gì thua em
Em là chả, ta là nem
Lột ra thơm phức ai thèm hơn ai?
Ai hơn ai ta chưa cần biết
Nhưng chắc nàng sẽ chết nếu thiếu ta
Nếu thương nàng người hãy chạy  xa ra
HÌ HÌ ....Chả và nem để cùng một đĩa ...
Đĩa nào ta để phần em
Đĩa nào cất lại để đem trao người
Bắc thang lên hỏi ông trời
Làm trai hai vợ mấy đời được yên!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Jasmine's

Chằn tinh Shrek đã viết:
Chằn xanh lọt (ổ) phục kích rồi
Tả xung hữu đột máu nhồi ...cơ tim
Bớ ngừ ta Shrek chết chìm
Lạy giời thoát cái ...gọng kềm vọt mau
Mau lên bác sỹ Bồng Lai
Chằn xanh đang ngất tim gai to đùng
Chân tay xuội mắt trừng trừng
Bác sỹ đừng có lừng khừng là nguy
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cún nhỏ

Nguy gì đâu nữa mà nguy
Người ta chạy mất từ khi nãy rồi
Chỉ còn cún nhỏ mà thôi
Liền tay gõ phím cho vơi nỗi buồn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Jasmine's

Buồn buồn bắt cún đem thui
Khói bay mù mịt một nhùi rơm khô
Mùi thơm chả nướng lá mơ
Với nồi nhựa mận nên thơ giữa trời

Chẹp chẹp!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Anh Phương

Cún nhỏ đã viết:
anhphuong2405 đã viết:
Cún nhỏ đã viết:
anhphuong2405 đã viết:
Cún nhỏ đã viết:
anhphuong2405 đã viết:
Jasmine's đã viết:
Duyên kỳ ngộ,oan gia kiếp trước
Nên kiếp này cào xước tim nhau
"Yêu nhau lắm cắn nhau đau"
Vậy mà nên nghiã trầu cau
chặt bền
Chặt bền nên chẳng làm đau
Người ơi có nhớ đến câu hẹn thề
Câu thơ bỏ ngỏ ngọn tre
Hỏi nàng có nhớ đêm hè trao ta
Ta trao một chút ân tình
Rồi ta quên bén, xin mình thứ tha
Ngọn tre bờ cỏ la đà
Làm sao sánh được mấy toà vi la.
Vi la thì mặc vi la
Ta thương người ấy như là thương thân
Nếu mà Cún Nhỏ lại gần
Ta mà gen sẽ có lần nghe không ....
HI HI
Không nghe! Ta chẳng sợ gì
Ta thương người ấy chắc gì thua em
Em là chả, ta là nem
Lột ra thơm phức ai thèm hơn ai?
Ai hơn ai ta chưa cần biết
Nhưng chắc nàng sẽ chết nếu thiếu ta
Nếu thương nàng người hãy chạy  xa ra
HÌ HÌ ....Chả và nem để cùng một đĩa ...
Đĩa nào ta để phần em
Đĩa nào cất lại để đem trao người
Bắc thang lên hỏi ông trời
Làm trai hai vợ mấy đời được yên!
Được yên bởi có tài trai hai vợ
Ai làm thiếp thì được cừng chiều
Còn làm chị cả lại rất đáng yêu
Làm trai hai vợ lại nhiều người cưng

HI HI
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Anh Phương

Jasmine's đã viết:
Buồn buồn bắt cún đem thui
Khói bay mù mịt một nhùi rơm khô
Mùi thơm chả nướng lá mơ
Với nồi nhựa mận nên thơ giữa trời

Chẹp chẹp!
Chẹp chẹp đợi ta tí nữa nha
Vào trong lấy tí giềng già mới hay
Ta và em quyết ra tay
Phen này chắc cún đến ngày nhọ nhem
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 679 trang (6781 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] ... ›Trang sau »Trang cuối