Trang trong tổng số 679 trang (6781 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Đùa chơi cô gái Đồ Long
Thuý Sơn bái lạy (Trương) Tam Phong làm thầy
Cha Trương Vô Kỵ là đây
Quái nhân Tạ Tốn múa may hét hò
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Hò hét mãi hô phong hoán vũ
Mây vẩn vơ Tuyết tụ trên cây
Dỗi hờn bỏ chốn đầm lầy
Về miền nhiệt đới vui vầy với ta
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Chằn tinh Shrek đã viết:
Đùa chơi cô gái Đồ Long
Thuý Sơn bái lạy (Trương) Tam Phong làm thầy
Cha Trương Vô Kỵ là đây
Quái nhân Tạ Tốn múa may hét hò
Hò hét nhảy bạch hầu múa máy
Dẫn Kỵ đi chữa chạy dã nhân
Ai ngờ bụng chứa chân kinh
Cửu Dương thải độc bệnh tình thoái lui
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lốc Cốc Tử

Ta là ai? Sao người chẳng biết
Lão bói mù giả dạng thầy lang
Tuyết mây trăng tỏ nhuộm vàng
Hoa bìm bám víu vài hàng mỏng manh
Con nhang nơi công sở
Lại mê mẩn bói toán rồi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lốc Cốc Tử

Baba Yaga đã viết:
Chằn tinh Shrek đã viết:
Đùa chơi cô gái Đồ Long
Thuý Sơn bái lạy (Trương) Tam Phong làm thầy
Cha Trương Vô Kỵ là đây
Quái nhân Tạ Tốn múa may hét hò
Hò hét nhảy bạch hầu múa máy
Dẫn Kỵ đi chữa chạy dã nhân
Ai ngờ bụng chứa chân kinh
Cửu Dương thải độc bệnh tình thoái lui
Lui ba bước tiến lên tám bước
Đoàn Dự khai Bát bộ Thiên Long
Vân du với mộc Uyển Thanh
Kiều Phong đại lão cái bang ăn thề
Con nhang nơi công sở
Lại mê mẩn bói toán rồi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Mỏng manh cánh hoa bìm tím biếc
Dậu đổ rồi còn tiếc chi đây
Thầy lang,thầy bói thầy say
Vầng trăng sáng tỏ tuyết mây lạnh lùng
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Lốc Cốc Tử đã viết:
Baba Yaga đã viết:
Chằn tinh Shrek đã viết:
Đùa chơi cô gái Đồ Long
Thuý Sơn bái lạy (Trương) Tam Phong làm thầy
Cha Trương Vô Kỵ là đây
Quái nhân Tạ Tốn múa may hét hò
Hò hét nhảy bạch hầu múa máy
Dẫn Kỵ đi chữa chạy dã nhân
Ai ngờ bụng chứa chân kinh
Cửu Dương thải độc bệnh tình thoái lui
Lui ba bước tiến lên tám bước
Đoàn Dự khai Bát bộ Thiên Long
Vân du với mộc Uyển Thanh
Kiều Phong đại lão cái bang ăn thề
Thề với bác khi xem Đoàn Dự
Ngoái mắt nhìn theo Mộc Uyển Thanh
Người xem cũng phải rùng mình
Ánh mắt ẩn chứa bao tình bên trong
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lốc Cốc Tử

Baba Yaga đã viết:
Mỏng manh cánh hoa bìm tím biếc
Dậu đổ rồi còn tiếc chi đây
Thầy lang,thầy bói thầy say
Vầng trăng sáng tỏ tuyết mây lạnh lùng
Lùng phương thuốc trị nhanh nan bệnh
Tìm đâu xa lảng vảng quanh đây
Chết trên biệt dược tràn đầy
Con người ngu ngốc tầm thầy rỗi công
Con nhang nơi công sở
Lại mê mẩn bói toán rồi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lốc Cốc Tử

Baba Yaga đã viết:
Lốc Cốc Tử đã viết:
Baba Yaga đã viết:
Chằn tinh Shrek đã viết:
Đùa chơi cô gái Đồ Long
Thuý Sơn bái lạy (Trương) Tam Phong làm thầy
Cha Trương Vô Kỵ là đây
Quái nhân Tạ Tốn múa may hét hò
Hò hét nhảy bạch hầu múa máy
Dẫn Kỵ đi chữa chạy dã nhân
Ai ngờ bụng chứa chân kinh
Cửu Dương thải độc bệnh tình thoái lui
Lui ba bước tiến lên tám bước
Đoàn Dự khai Bát bộ Thiên Long
Vân du với mộc Uyển Thanh
Kiều Phong đại lão cái bang ăn thề
Thề với bác khi xem Đoàn Dự
Ngoái mắt nhìn theo mộc uyển thanh
Người xem cũng phải rùng mình
Ánh mắt ẩn chứa bao tình bên trong
Gã họ Đoàn dù yêu Mộc Nữ
Nhưng trớ trêu yêu cả Ngữ Yên
Đến khi bệ vệ ngôi trên
Chánh phi hoàng hậu ban liền Uyển Thanh
Con nhang nơi công sở
Lại mê mẩn bói toán rồi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Uyển Thanh  không biết võ công
Thông minh bí kíp đọc thông nhớ nhiều
Thoáng qua  biết địch dùng chiêu
Chỉ điểm các phái làm xiêu hùng quần
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 679 trang (6781 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] ... ›Trang sau »Trang cuối