Trang trong tổng số 679 trang (6781 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoa Dại

thayhuynh50 đã viết:
Ngoài sân gió lạnh tuyết rơi,
Thương ngời viễn xứ chơi vơi đất buồn ...
T.H.H.
Buồn theo chân bước người viễn xứ
Lạnh lòng người lữ thứ lúc đông sang....
Mây vẫn mãi bay
Về đâu mây hỡi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50

Đông sang bên đó có hồng,
Bếp người có lạnh có chông chênh nỗi niềm ?

T.H.H.
Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Sơn

Vân Nhi đã viết:
thayhuynh50 đã viết:
Ngoài sân gió lạnh tuyết rơi,
Thương ngời viễn xứ chơi vơi đất buồn ...
T.H.H.

Buồn theo chân bước người viễn xứ
Lạnh lòng người lữ thứ lúc đông sang....
 Đông sang lá trút Thu rồi
Sầu buồn man mác người ơi có tường
Thập tải luân giao cầu cổ kiếm. Nhất sinh đê thủ bái mai hoa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Tường ngăn cách tình yêu đôi lứa
Tự lòng mình chớ đổ thừa ai
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

thayhuynh50 đã viết:
Đông sang bên đó có hồng,
Bếp người có lạnh có chông chênh nỗi niềm ?

T.H.H.
Nỗi niềm chống chếnh  nửa đêm
Tuyết bay cửa sổ đắng thêm cõi lòng
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

Cõi lòng dài đến buông thòng
Anh mang lòng nặng cúi còng anh đi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Sơn

Thiên Nga đã viết:
Tường ngăn cách tình yêu đôi lứa
Tự lòng mình chớ đổ thừa ai
 Ai than thở, ai thở than
Ai mang rét đến, ai đang ôm buồn
Thập tải luân giao cầu cổ kiếm. Nhất sinh đê thủ bái mai hoa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

Ôm buồn,ôm nhớ,ôm thương
Ôm than thở,ôm vở tuồng tình duyên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Hoa Sơn đã viết:
Thiên Nga đã viết:
Tường ngăn cách tình yêu đôi lứa
Tự lòng mình chớ đổ thừa ai
 Ai than thở, ai thở than
Ai mang rét đến, ai đang ôm buồn
Ai cười trên nước mắt tuôn
Ai  người hạnh phúc trên nguồn khổ đau
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Sơn

Đau! Ai mang đến cho nhau?
Đau cho lỡ nhịp ôm sầu vẩn vơ...

Thập tải luân giao cầu cổ kiếm. Nhất sinh đê thủ bái mai hoa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 679 trang (6781 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] ... ›Trang sau »Trang cuối