Trang trong tổng số 31 trang (308 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [28] [29] [30] [31]

Ảnh đại diện

Hắc Kiệt

Cố gắng hoàn thành một bài thơ dang dở rất lâu, các bác có ý kiến xin chỉ bảo thêm nhé!

Một Bước Sang Ngang

Một bước sang ngang, lỡ chuyến đò (MTTN) (Trần Tử Ngang)
Câu THƠ ướt đẫm tự bao giờ (MB) (Anh Thơ)
Em sai hương rượu nồng ân ái (Hồ Xuân Hương)
Anh tiếc pháo hồng nổ xác xơ (Sóng Hồng)
Chẳng trải trăm năm duyên thắm thiết (Nguyễn Trải)
Thôi đành cầm sắt kiếp bơ vơ (Hoàng Cầm)
Sông ơi còn nhớ lời minh thệ? (Hồ Chí Minh)
Sao ngắm mây cao chảy lững lờ? (Vũ Cao)
Bại binh chi tướng, ngôn bất khả dũng
Vong quốc chi đại phu, ngôn bất khả trí
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NAM HƯNG CT

Xin mời quý thi hữu cùng vui tiếp!
vẫn theo luật củ, làm theo thứ tự 1-8,2-3,4-5,6-7. mỗi người 2 câu theo thứ tự vừa nêu nhé. người khai đề là người kết thúc!

Đêm Không Ngủ
Bao nổi u sầu, nặng trĩu vai
Thời lai đồ điếu thành công dị
Sự khứ anh hùng ẩm hận đa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

the minh

Đêm Không Ngủ
Bao nổi u sầu, nặng trĩu vai (MTTN)
Thầm nghe lá rụng thở than dài
Canh trường khắc khoải mơ hình bậu( TM)
Vầng trăng tối ngắm thơ còn chuốt
Bài kệ đêm trì dạ chẳng phiêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

lĩnh sơn

Đêm Không Ngủ
Bao nổi u sầu, nặng trĩu vai (MTTN)
Thầm nghe lá rụng thở than dài
Canh trường khắc khoải mơ hình bậu( TM)

Gác vắng mơ màng tưởng dáng ai
Ngỡ tưởng câu thề còn thắm đượm (LS)
Hoà hợp muôn nơi lời đạo nghĩa
Giao duyên khắp chốn tấm chơn tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bảo Xuyên

Đêm Không Ngủ
Bao nổi u sầu, nặng trĩu vai (MTTN)
Thầm nghe lá rụng thở than dài
Canh trường khắc khoải mơ hình bậu( TM)
Gác vắng âm thầm tưởng dáng ai
Ngỡ tưởng câu thề còn thắm đượm (LS)
Nào ngờ chữ hẹn đã mờ phai
Ngoài hiên dế khóc lòng thêm chạnh(BX)


BX

MTTN ơi ! Chủ nhà mau vào thêm câu kết đi cho hoàn thành "Đêm không ngủ"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

lĩnh sơn

post nhầm
Hoà hợp muôn nơi lời đạo nghĩa
Giao duyên khắp chốn tấm chơn tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

the minh

Bảo Xuyên đã viết:
Đêm Không Ngủ
Bao nổi u sầu, nặng trĩu vai (MTTN)
Thầm nghe lá rụng thở than dài
Canh trường khắc khoải mơ hình bậu( TM)
Gác vắng âm thầm tưởng dáng ai
Ngỡ tưởng câu thề còn thắm đượm (LS)
Nào ngờ chữ hẹn đã mờ phai
Ngoài hiên dế khóc lòng thêm chạnh(BX)


BX

MTTN ơi ! Chủ nhà mau vào thêm câu kết đi cho hoàn thành "Đêm không ngủ"
Đêm Không Ngủ
Bao nổi u sầu, nặng trĩu vai (MTTN)
Thầm nghe lá rụng thở than dài
Canh trường khắc khoải mơ hình bậu( TM)
Gác vắng âm thầm tưởng dáng ai
Ngỡ tưởng câu thề còn thắm đượm (LS)
Nào ngờ chữ hẹn đã mờ phai
Ngoài hiên dế khóc lòng thêm chạnh(BX)
Trăn trở mình ta đợi nắng mai (TM)

Biết chủ nhà bận việc TM xin tạm thêm câu kết để hoàn thành bài thơ đêm không ngủ

TM
Vầng trăng tối ngắm thơ còn chuốt
Bài kệ đêm trì dạ chẳng phiêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NAM HƯNG CT

Thật cáo lỗi cùng quý thi hữu vì cái tội "mang con bỏ chợ". Nhưng đúng là mấy nay bận bịu quá nên đệ không thường xuyên ghé được!
Nhưng bài thơ quá hay rồi! cám ơn anh chị đã ghé ngang tệ xá góp vui!
Thời lai đồ điếu thành công dị
Sự khứ anh hùng ẩm hận đa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 31 trang (308 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [28] [29] [30] [31]