Trang trong tổng số 31 trang (308 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [26] [27] [28] [29] [30] [31] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Quang Tri

VỢ TÔI

Bà xã nhà tôi dữ giống ..."Chằn" (shrek)
"Bình minh" quát tháo đến tàn trăng (MTTN)
Thấy vào Nhật Hạ vui câu hoạ
"Thương nhớ "người ta thêm  tức hăng.(PNC)
Một giấc "Xuân Miên" lòng đã dịu
Đôi lời "Minh Thệ" dạ thôi căng. (TM)
Nhẹ khen nàng đẹp như Tiên Tử.
Phố núi bên nhau ca hát vang(Q.Tri)
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NAM HƯNG CT

hihi!
Cuối cùng bài thơ cũng hoàn thành,đạt chỉ tiêu theo yêu cầu nhưng ý tứ lổm chổm quá! Có vẻ gượng ép phải không các vị tiền bối? Vãn sinh thấy thế nên có vài ý kiến, mong được chỉ giáo thêm!
Thời lai đồ điếu thành công dị
Sự khứ anh hùng ẩm hận đa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vô Hình

Tại các thi sĩ ở đây có tên "khó cho vào thơ" quá!!! Tiểu đệ cũng vào xem từ hồi mới làm đến câu 2, nhưng mà bất tài, không thêm vào câu nào được. Thật xấu hổ, xấu hổ!!!
Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

Bây giờ để lão xe ôm mở hàng đầu tiên .Làm một bài mỗi câu có tên bài hát mà mình biết.Tôi xin mạn phép:

                TÌNH XA
          NGHÌN TRÙNG XA CÁCH phải không em?
          CỎ XÓT XA ĐƯA nhẹ trước thềm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

TÌNH XA

NGHÌN TRÙNG XA CÁCH phải không em?
CỎ XÓT XA ĐƯA nhẹ trước thềm
Trời khiến thiên thu ôm ĐỊNH MỆNH
AI XUÔI VẠN LÝ kiếm du miên
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

the minh

TÌNH XA

NGHÌN TRÙNG XA CÁCH phải không em?
CỎ XÓT XA ĐƯA nhẹ trước thềm(QT)
Trời khiến thiên thu ôm ĐỊNH MỆNH
AI XUÔI VẠN LÝ kiếm du miên(Shrek)
TÀU ĐÊM NĂM CŨ lòng thêm chạnh
Mấy KHÚC LY HƯƠNG dạ bớt phiền (TM)
Vầng trăng tối ngắm thơ còn chuốt
Bài kệ đêm trì dạ chẳng phiêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NAM HƯNG CT

TÌNH XA

NGHÌN TRÙNG XA CÁCH phải không em?
CỎ XÓT XA ĐƯA nhẹ trước thềm(QT)
Trời khiến thiên thu ôm ĐỊNH MỆNH
AI XUÔI VẠN LÝ kiếm du miên(Shrek)
TÀU ĐÊM NĂM CŨ lòng thêm chạnh
Mấy KHÚC LY HƯƠNG dạ bớt phiền (TM)
HẢI NGOẠI THƯƠNG CA chùng phím nhạc
GIỮA TRỜI THƯONG NHỚ cố hương thiêng! (MTTN)
Thời lai đồ điếu thành công dị
Sự khứ anh hùng ẩm hận đa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phuong nam 1941

Thưa quý thi hữu, cụ Chằn có nêu:"Làm mỗi câu có tên bài hát mà mình biết",rất đúng,chỉ có "một mình mình biết ai mà hay đây". Quả là"Nghìn trùng xa cách","Giữ trời thương nhớ"cho chăng.Vậy muốn nghe những bài hát này phải nhờ mục "Theo yêu cầu thính giả" ắt sẽ zui!hì hì...
28-11
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Đây là bài: Ai xuôi vạn lý. Mời bác PN click vào để nghe ạ!
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Còn đây là bài: ĐỊNH MỆNH cũng mời bác PN click tiếp để nghe ạ!
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 31 trang (308 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [26] [27] [28] [29] [30] [31] ›Trang sau »Trang cuối