Trang trong tổng số 114 trang (1132 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [111] [112] [113] [114]

Ảnh đại diện

nhu_iceberg

Kết ... là Hết
Nghe trong gió những hồn lá vỡ
Có tiếng chân người đang bước vội qua nhau...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nam thanh trường

CẢM ƠN

cảm ơn mẹ...vì đã sinh ra em
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 114 trang (1132 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [111] [112] [113] [114]