Kỉ niệm Hà Nội Tháng 11 năm 2011

http://i1220.photobucket.com/albums/dd443/salung/IMG_7055-1.jpg

Chúc Sĩ Nguyên mọi điều tốt đẹp
                      
Bảy Thi