Trang trong tổng số 26 trang (254 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [23] [24] [25] [26]

Ảnh đại diện

Rào-Nam

Yêu em! thì đã làm sao
Đã đắp hết tháng, đã đào hết năm.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@: Rào Nam:

Thơ ngày càng ngắn
Màu lại nhiều thêm
Hay vì “sâu”, “lắng”
Nay đã “bình yên”?!
;) :p :D
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

MÙA THU

Thế là nắng uốn vào thu
Gió buông lắt lẻo, phập phù mưa Ngâu
Dấu chân vắt vẻo đủ màu
Bước trên cát bụi, xót đau cầu vồng

25-7-2021

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Sao đem năm tháng vùi tơ liễu
Để ánh sao chiều lướt mưa Ngâu
Sao đem vinh hạnh quàng phong hữu
Để áo phiêu lưu cuốn mọi điều.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 26 trang (254 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [23] [24] [25] [26]