Tên bài thơ: Nói ngược
Tác giả: Trương Vĩnh Ký (Việt Nam)
Gửi bởi Viên Vy
Ngày gửi: 21/07/2020 09:39
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: đề nghị gửi lại khi có nguồn tham khảoTrâu đi dưới nước,
Thuyền bè lại đi trên bờ;
Gải huê - nương đúc súng đúc bồng,
Trai thợ bạc têm trầu đãi khách;
Tấm ván lấy dao mà cắt,
Miếng thịt lấy cưa mà cưa;
Con ngựa xỏ mũi đi trước,
Con trâu khớp lại đi sau;...
Con trâu hay giồ hay cắn,
Con chó hay bâng hay cày;
Đem lên chùa làm thịt ăn chay,
Thua hết ba con chó;
Con mèo dạo đồng ăn cỏ,
Con dê ấp trứng sau hè;
Con gà chạy te-te đánh giặc
Lão tám mươi nằm ngửa trong nôi;
Con - nít nên ba chống gây dạo xóm…

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.