Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

the minh

the minh đã viết:
CHIÊU THIỀN

Cửa mai rộng mở bút khai duyên
Năm mới chào xuân đón khách thiền
Cùng bước, khó ngơ tình quyến luyến
Chung đường, ắt hẳn ý như nhiên
Như lai nào nại khi lay chuyển
Chánh định mới rành lúc đảo điên
Ý hợp nghe wa lời thiển kiến
Cùng nhau trau đổi bút khai duyên./.

Nại Tuyết( Ngô Văn Tòng)

Hoạ
TĨNH THIỀN

Cảm ý huyền thơ đáp bút duyên
Hoà chung nhịp bước đến non thiền
Căn trần phủi sạch lòng thanh thản
Phước đức vun bồi ý tự nhiên
Pháp lý hoằng khai qua bể tục
"Vô vi" tỏ ngộ hết nguồn điên
Đi về hợp nhất trong an tỉnh
Giác tánh chân như đáp bút duyên./.

Thệ Minh(6/12/09)

Xin tạm hoạ: ĐÔI LỜI
     
Đôi lời thô thiển vốn vô duyên
Áo vá chạy xe khó gặp thiền.
Tranh cạnh sân si trong cuộc sống.
Chấp lòng mê muội giữa thiên nhiên
Biết mình khó tịnh tâm luôn rộn.
Ngẫm phận chưa an ý mãi điên.
Vẫn hiểu thiền tu là cội phúc!
Nhưng đành phó mặc bởi vô duyên.
                Út xe

ẤY ĐÃ THIỀN

Việc đời kết hợp bởi nhân duyên
Biết rỏ lòng mê ấy đã thiền
Thế sự đua chen luôn bận rộn
Giữ tâm thanh thản với an nhiên

TM(11/12/09)
Cám ơn QT huynh đã ghé hoạ thơ rất hay ,thực tế và sâu sắc .Thân ái!
Vầng trăng tối ngắm thơ còn chuốt
Bài kệ đêm trì dạ chẳng phiêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngô văn cư

RẤT CÓ GAN...

Nào sợ cuộc chơi đến buổi tàn!
Đúng là chú cũng rất to gan
Nơi trần học hỏi điều thanh trược
Trược đã lọc rồi hưởng lạc an./.
TM (10/12/2009)

@ Hihi! không ngờ chữ "một cội" TM được chú (tạm gọi) nhận là anh, TM rất vui.
- Cảm ơn chú với bài "Vẫn dạo cuộc chơi" hoạ "Vẫn nhớ" của TM rất hay.
TM rất tâm đắc, tưởng chừng đang hội ngộ khách tri âm. Một lần nữa cảm ơn chú nhé! Mong có ngày tương ngộ.
Lúc rãnh chuốc vần say mặc khách
Khi buồn nhấp chén đợi tri âm.

Thân ái!

Thế là anh đã nhận em  rồi !
Chối cải được gì bác Cuốc ơi!
Hãy đợi đến ngày ta hội ngộ
Cõi trần thoải mái chuyện vui chơi!
Lại phải chăng?
Sự cô đơn làm ra thơ
Thơ làm ra tôi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngô văn cư

.
Sự cô đơn làm ra thơ
Thơ làm ra tôi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

the minh đã viết:
the minh đã viết:
CHIÊU THIỀN

Cửa mai rộng mở bút khai duyên
Năm mới chào xuân đón khách thiền
Cùng bước, khó ngơ tình quyến luyến
Chung đường, ắt hẳn ý như nhiên
Như lai nào nại khi lay chuyển
Chánh định mới rành lúc đảo điên
Ý hợp nghe wa lời thiển kiến
Cùng nhau trau đổi bút khai duyên./.

Nại Tuyết( Ngô Văn Tòng)

Hoạ
TĨNH THIỀN

Cảm ý huyền thơ đáp bút duyên
Hoà chung nhịp bước đến non thiền
Căn trần phủi sạch lòng thanh thản
Phước đức vun bồi ý tự nhiên
Pháp lý hoằng khai qua bể tục
"Vô vi" tỏ ngộ hết nguồn điên
Đi về hợp nhất trong an tỉnh
Giác tánh chân như đáp bút duyên./.

Thệ Minh(6/12/09)
TĨNH THIỀN HỢP SỨC (Thần giao cách cảm)
-----------------------------------------
Phụ tử tri giao ấy cũng duyên
Hoàng hôn bảng lảng ngẫm từ: "Thiền"
Giây oan quay phắt tâm thư thái
Cội phúc về nhanh trí ngạc nhiên
Duy tuệ vô vi vào cõi lạc
Pháp luân thường chuyển giã cơn điên
Hai cùng cộng lực công phu bội
Bể giác thấm nhuần rực thiện duyên
---------------------------------------------
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

the minh

ngô văn cư đã viết:
RẤT CÓ GAN...

Nào sợ cuộc chơi đến buổi tàn!
Đúng là chú cũng rất to gan
Nơi trần học hỏi điều thanh trược
Trược đã lọc rồi hưởng lạc an./.
TM (10/12/2009)

@ Hihi! không ngờ chữ "một cội" TM được chú (tạm gọi) nhận là anh, TM rất vui.
- Cảm ơn chú với bài "Vẫn dạo cuộc chơi" hoạ "Vẫn nhớ" của TM rất hay.
TM rất tâm đắc, tưởng chừng đang hội ngộ khách tri âm. Một lần nữa cảm ơn chú nhé! Mong có ngày tương ngộ.
Lúc rãnh chuốc vần say mặc khách
Khi buồn nhấp chén đợi tri âm.

Thân ái!

Thế là anh đã nhận em  rồi !
Chối cải được gì bác Cuốc ơi!
Hãy đợi đến ngày ta hội ngộ
Cõi trần thoải mái chuyện vui chơi!
Lại phải chăng?
NVC
ĐÃ HẲN RỒI

Hơn tuổi làm anh đã hẳn rồi
Dám nào chối cải chú Cư ơi!
Tung mây cánh én mừng tương ngộ
Gặp gở đời thường... lắm chuyện chơi./.

TM(12/12/09)
Còn :" lại phải chăng" cho huynh trả lời sau nha ! Thật khó cho TM quá! Khó hơn "cuốc" nữa!
Vầng trăng tối ngắm thơ còn chuốt
Bài kệ đêm trì dạ chẳng phiêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

the minh

the minh đã viết:
CHIÊU THIỀN

Cửa mai rộng mở bút khai duyên
Năm mới chào xuân đón khách thiền
Cùng bước, khó ngơ tình quyến luyến
Chung đường, ắt hẳn ý như nhiên
Như lai nào nại khi lay chuyển
Chánh định mới rành lúc đảo điên
Ý hợp nghe wa lời thiển kiến
Cùng nhau trau đổi bút khai duyên./.

Nại Tuyết( Ngô Văn Tòng)

Hoạ
TĨNH THIỀN

Cảm ý huyền thơ đáp bút duyên
Hoà chung nhịp bước đến non thiền
Căn trần phủi sạch lòng thanh thản
Phước đức vun bồi ý tự nhiên
Pháp lý hoằng khai qua bể tục
"Vô vi" tỏ ngộ hết nguồn điên
Đi về hợp nhất trong an tỉnh
Giác tánh chân như đáp bút duyên./.

Thệ Minh(6/12/09)


TĨNH THIỀN HỢP SỨC (Thần giao cách cảm)
-----------------------------------------
Phụ tử tri giao ấy cũng duyên
Hoàng hôn bảng lảng ngẫm từ: "Thiền"
Giây oan quay phắt tâm thư thái
Cội phúc về nhanh trí ngạc nhiên
Duy tuệ vô vi vào cõi lạc
Pháp luân thường chuyển giã cơn điên
Hai cùng cộng lực công phu bội
Bể giác thấm nhuần rực thiện duyên
Shrek
----------------------

HƯƠNG THIỀN

Liên kết đôi vần gợi chút duyên
Bồ Đề hoa thắm ngát hương thiền
Luôn đem huệ ý soi u ám
Cùng thắp đèn lòng suốt tự nhiên
Định tánh cho tường căn với quả
Bình tâm để thoát đảo cùng điên
Lành thay pháp lý luôn luôn chuyển
Về lối vô vi huệ phúc duyên./.

TM(12/12/09)
Shrek mến! Cám ơn đệ đã góp "Tỉnh thiền hợp sức" vào Nét đạo với 12 thành công lực thâm hậu cao sâu.TM hết sức bái phục đệ nhé ! Nếu anh em mình "tri hành hợp nhất" chắc cũng đắc thiền rồi ( nói chút cho zuj ):D.
Vầng trăng tối ngắm thơ còn chuốt
Bài kệ đêm trì dạ chẳng phiêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bảo Xuyên

Chào TM huynh
Xem các đại huynh xướng hoạ về thơ thiền hay qua'!... Cho phep Bảo Xuyên thử hoạ thiền nhé!
MỘT Ý THIỀN...

Xem qua cửa rộng bút khai duyên
Có phải ai kia gợi ý thiền?
Tốt dịp sang đây... khi chợt tỉnh
Thuận đường ghé lại... phút điềm nhiên
Không đi ,không đến mà sao đến?
Chừ dại ,chừ điên chả thấy điên!
Đi ngược dòng đời như thiển kiến
Đôi vần mạn phép đáp thơ duyên./.

Tuyết Nhân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

the minh

Thế là anh đã nhận em  rồi !
Chối cải được gì bác Cuốc ơi!
Hãy đợi đến ngày ta hội ngộ
Cõi trần thoải mái chuyện vui chơi!
Lại phải chăng?
NVC

ĐÃ HẲN RỒI

Hơn tuổi làm anh đã hẳn rồi
Dám nào chối cải chú Cư ơi!
Tung mây cánh én mừng tương ngộ
Gặp gở đời thường... lắm chuyện chơi./.

TM

LẠI PHẢI CHĂNG?
Thật ra TM rất thích câu hỏi này, vì giúp cho anh em mình có dịp trao đổi để hiểu rõ nhau hơn, anh xin tạm trả lời, nếu sai chú nhắc nhé!
1) Một cội: TM giải thích thêm.
- TM cũng gốc ở Miền Trung, có 2 anh em ông cố, sơ gì đó vào lập nghiệp tại Sa Đéc, người em xuống Chợ Lách, Bến Tre là quê cùa TM bây giờ.
2) Tư Cuốc: danh từ này do bạn bè dưới quê đặt cho vui nhân dịp TM về quê cuốc đất, sửa sang mãnh vườn hương hoả của mình
3) Thiền: phải chăng chú hỏi

HỎI

Chú hỏi ông anh một chữ thiền?
Phải là tu sĩ chốn đài liên
Non xanh nước biếc vui mùi đạo
Ghé lại thi đàn...chút hoá duyên

ĐÁP

Vui thú điền viên học hỏi thiền
Anh là trần tục mến đài liên
Không ham chen lấn... ham thơ phú
Mặc khách giao lưu kết bút duyên./.
TM (14/12/2009)
Vầng trăng tối ngắm thơ còn chuốt
Bài kệ đêm trì dạ chẳng phiêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngô văn cư

Gởi anh TM!
Mấy bữa nay bận quá, nay vào :
Lại gặp người anh lưu lạc. Ông cố của em cũng đến lập nghiệp tại BĐ và đến đời em là thứ 4. Hình như...là ở miền ... ngoài xa nữa kia! Thế nên càng mến thương anh hơn. Nếu không một cội lớn thì cũng la những chi nhánh được chiết ra từ cội lớn thôi mà! Nói thế là anh em mình gần nhau lắm đấy nhé! Anh cho địa chỉ mail để anh em dễ tâm sự riêng tư hơn! Đc em: ngovancu1954@gmail.com

Mình gặp nhau đây cũng hữu duyên
Anh say mùi đạo mến hồng liên
Em còn ngụp lặn nơi trần tục
Chưa dám mon men đến cửa thiền!
NVC
Sự cô đơn làm ra thơ
Thơ làm ra tôi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

Trả lời   

Mến chào QH!

Mê viết văn chương suốt cả ngày
Quên ăn mất ngủ mỗi hai tay
Ra ngoài hóng gió nhìn trăng sáng
Chiếu quyện hồn thơ, ôi! đắm say.
Thệ Minh (10/12/2009)
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Cám ơn anh đã xang thăm và tặng thơ.Em  rất muốn xang thăm anh  muốn có quà cho đàng hàng hơn
Nhưng khó quá mong anh thông cảm.  Hôm nay thì bí rồi,.đành phải đáp lễ thôi   

     ƯỚC GÌ

Hằng chiếu hồn thơ thêm đắm say
Chẳng làm anh quên viết đêm ngày
Giá em được làm cây viết nhỉ
Sớm tối người đâu có rời tay

Trăng chiếu hồn thơ thêm đắm say
Nhưng anh vẫn mải viết đêm ngày
Thôi em nguyện làm trang giấy mỏng
Để được anh nâng giấc trong tay

QH/13/12/09

Mời anh thỉnh thoảng qua em cho vui đợt này mắc bận nhà mới.Em hứa sẽ có quà xứng đáng hơn
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] ... ›Trang sau »Trang cuối