Trang trong tổng số 4 trang (32 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]

Ảnh đại diện

BimBipNew

Vô đề 1
Ngày nắng mới đất cằn hoa hé nở
Vắt tâm hồn tưới xuống mấy giọt yêu!
Không hoàn hảo nhưng rất tuyệt vời
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

BimBipNew

Bẫy Chim Khuyên

Mùa xuân hoa bưởi thoảng hương đưa
Bầy khuyên ríu rít kiếm ăn trưa
Lồng sập đã dương chim mồi líu
Bách Thanh nhào tới tức tức chưa!!!
(chim bách thanh toàn rình thịt chim mồi)
Không hoàn hảo nhưng rất tuyệt vời
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 4 trang (32 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]