Vanachi đã viết:
Cho mình góp ý chút.
Riêng cầu đầu tiên dịch bị sai luật 7768 rồi.
Câu 2 là "học văn phải làm đầu" chứ đâu phải "học tập, giáo dục làm đầu"?

Có lẽ sửa thành thế này chăng:
Nghề trong đời có hàng trăm loại
Học văn nghĩa mới phải làm đầu
...

PS: "Cổ giả Thánh hiền, Dịch tử nhi giáo". Cái này hay thật!

Xin lạm bàn:
Các cụ học Nho ngày trước cho biết:
Câu "Văn học vi tiên"
Chữ "Văn" nghĩa cổ là "Chữ". Thư đồng văn (sách cùng một loại chữ). Văn học là học chữ.
Nên câu "Văn học vi tiên" nên hiểu như sau:
Học chữ, đọc sách (để biết chữ và nghĩa lý của Thánh hiền) là việc trước tiên.
Thực tế, trẻ phải học Tam tự kinh, trước khi học Minh đạo gia huấn.

Hà Như