Xuân 2010 sắp về rồi , mình muốn mời các bác cùng làm thơ Xuân chữ Hán với mình và cùng nhau dịch thơ tự làm cho vui . Mong được đọc & dịch thơ các bác . Kính .
Đây là bài thơ Xuân của mình , mong được chỉ giáo .
日新桃
秋殘冬到葉全无
露降天空閏色醐
應覺舊桃衝發蕊
日新春早滿红都

Nhật Tân đào
Thu tàn Đông đáo diệp toàn vô
Lộ giáng thiên không nhuận sắc hồ
Ứng giác cựu đào xung phát nhị
Nhật tân xuân tảo mãn hồng đô .

Đào Nhật tân
Thu tàn , đông đến trên cây không còn chiếc lá nào
Sương xuống cả trời ướt một màu trắng sữa
Chợt nhận ra đào già bùng phát nụ ,
Đào Nhật tân , đào Xuân tảo một sớm xuân về phố nở đỏ khắp đô thành .