Trang trong tổng số 83 trang (823 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [80] [81] [82] [83]

Ảnh đại diện

vũ thị hồng

NHÌN ĐỜI

Nhìn đời để biết mà thôi
Đừng có ý kiến có lời vào ra
Hại mình chẳng lợi người ta
Vô vi tất cả mới là người khôn !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vũ thị hồng

KHUYÊN AI

Em tự lên giá cho mình
Và thành hàng hoá thực tình không sai
Khách hàng mời những chàng trai
Tiền nhiều của lắm không sài nông dân
Cho họ là kẻ cù lần
Sánh làm sao được tấm thân nõn nà
Vẫn còn tươi thắm nhị hoa
Vẫn còn trinh tiết mặn mà hơn ai
Cuộc đời em hãy còn dài
Biết đâu sóng gió dập vùi tấm thân
Tan tành một kiếp ''hồng quần''
Dẫu muốn tìm một nông dân chẳng thành
Vậy nên chớ có đành hanh
Cho mình sáng giá coi khinh người nghèo
Ai mà đồng cảm thì yêu
Chứ đâu hàng hoá tiền nhiều thì mua
Cũng đừng ăn tục nói bừa
Tư tưởng đẳng cấp,hơn thua ở đời
Đến khi vật đổi sao rời
Hỏi em có thể bằng người không em
Hãy nên mở rộng tầm nhìn !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vũ thị hồng

THÓI ĐỜI

Sống chẳng bao giờ có nhau
Chết đến thể hiện nghĩa sâu tình nồng
Thói đời ai có biết không
Giả nhân ,giả nghĩa chẳng mong điều gì 1
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 83 trang (823 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [80] [81] [82] [83]