Trang trong tổng số 78 trang (772 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [75] [76] [77] [78]

Ảnh đại diện

vũ thị hồng

MẤT DẦN

Mất dần cảm giác người thân
Cháu con xa hết chỉ gần vật nuôi
Cô đơn nửa cuối cuộc đời
Ai người tri kỉ phương trời xa xăm !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vũ thị hồng

VA-LEN-TIN TUỔI BẨY MƯƠI

Va-len-tin tuổi bẩy mươi
Yêu em yêu cả biển đời mênh mông
Dẫu rằng đò chửa sang sông
Một miền Tây Trúc vẫn mong đợi người !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 78 trang (772 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [75] [76] [77] [78]