Trang trong tổng số 1 trang (4 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Bùi Thanh Tuấn

Không sơn tân vũ chiết lịch hậu
Nhập mộ quy sào vãn lai thu
Tĩnh viện ngân mạc tam thiên xích
Giai nhân bàng thạch y phủ cầm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bùi Thanh Tuấn

Thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

kim thố ty

Huyền huyễn tiểu thuyết:
Nguyên lai ngã thị tuyệt thế vũ thần 原来我是绝世武神
Tác giả: Phong Lăng Bắc 风凌北
Chương 35: Công tử hảo thi 公子好诗
空山新雨淅沥后。
入暮归巢晚来秋。
静院银幕三千尺。
佳人傍石依抚琴。
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Hoàng

Sau hàng núi trọc mưa đang rơi
Về nhà chạng vạng cuối thu trời
Màn sân yên tĩnh ba ngàn bộ
Giai nhân bên đá khí công chơi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài viết)
[1]