Đọc bài viết của bạn tôi thấy lòng mình se lại , đó có phải nổi đau của tôi của bạn và của mọi người không ? Chỉ mong rằng mọi ngươi trong đó có tôi và bạn không gặp phải nhửng chuyện làm lòng mình sắt se lại bạn nhé.