Tên bài thơ: Mẹ
Tác giả: Võ Miên Trường
Gửi bởi hongha83
Ngày gửi: 09/06/2024 06:02
Xoá bởi: tôn tiền tử
Lý do xoá: chưa có nguồn tham khảoMột đời
Mẹ ngót trăm năm
Gối chùng
chân mỏi
vẫn
đằm nét son

Cõng từng
con chữ qua sông
Gieo
vườn hoa thắm
nụ hồng non tơ

Con ngồi giữa phố làm thơ
Thắt lòng thương ngọn đèn chờ cạn đông…

(Bài viết được gửi tự động)
tửu tận tình do tại