Tên bài thơ: Mùa xuân mở hội trồng cây
Tác giả: Thanh Hào (Việt Nam)
Gửi bởi Thái Ngọc Hiệp
Ngày gửi: 01/04/2021 22:11
Xoá bởi: tôn tiền tử
Lý do xoá: xin hãy bổ sung nguồn tham khảo và gửi lạiÁo xanh từ thuở lọt lòng
Màu xanh ấy tự giống dòng xanh xưa
Đời cây dãi gió dầm mưa
Hè thiêu nắng lửa, đông lùa rét giêng
Khi buồn cây đứng lặng im
Khi vui vẫy lá reo lên tiếng cười
Lá vàng cuốn gió thu rơi
Lẩn vào trong đất cho tươi lá mầm
Rễ luồn trong đất lặng thầm
Tưởng ăn đất, lại chẳng ăn! Lạ đời!
Bao đời đất chẳng hè vơi
Mà cây cứ lớn, chọc trời xanh cao
Suốt đời cây chẳng đi đâu
Trời xanh là nón đội đầu quanh năm
Khi đi là lúc cây nằm
Muốn đi phải mượn bàn chân của người
Quê em có núi có đồi
Mùa xuân mở hội, người người trồng cây.

(Bài viết được gửi tự động)
tửu tận tình do tại