Trang trong tổng số 4 trang (34 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

unghoadaphu

HI hì hì thì ra bạn cũng là dân tiếng trung , chúng mình làm quen nghe
Mình không tên là Ngải mà mình tên là Hải he he

Tên tuổi làm chi có ích gì
Tháng ngày rảnh rỗi gửi vào thi
Nối vần lượm lặt vài ba mảnh
Xướng hoạ đôi câu chép lại ghi

@
doanhdoanh.org
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dhhuu

XO'A
con chim cất tiếng hót
chỉ khi đậu trên cành
và tiếng hót chỉ cất
cho bầu trời luôn xanh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dhhuu

XO'A
con chim cất tiếng hót
chỉ khi đậu trên cành
và tiếng hót chỉ cất
cho bầu trời luôn xanh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dhhuu

Á O     M Ớ I

  Em có nhiều áo mới
  Để thay đổi mỗi ngày
  Tôi có nhiều vần điệu
  Để bốn mùa đổi thay

  Soi vào gương em dỗi
  Áo nào cũng mặc rồi
  Tôi luôn nhầm là mới
  Chỉ thơ là cũ thôi  
       
             DHHUU
con chim cất tiếng hót
chỉ khi đậu trên cành
và tiếng hót chỉ cất
cho bầu trời luôn xanh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dhhuu

XO'A
con chim cất tiếng hót
chỉ khi đậu trên cành
và tiếng hót chỉ cất
cho bầu trời luôn xanh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

unghoadaphu

dhhuu đã viết:
Á O     M Ớ I

  Em có nhiều áo mới
  Để thay đổi mỗi ngày
  Tôi có nhiều vần điệu
  Để bốn mùa đổi thay

  Soi vào gương em dỗi
  Áo nào cũng mặc rồi
  Tôi luôn nhầm là mới
  Chỉ thơ là cũ thôi  
       
             DHHUU
HI - Có nhiều cái cũ vẫn hay
    Có nhiều cái mới đổi thay cũng nhiều

V
doanhdoanh.org
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dhhuu

XO'A
con chim cất tiếng hót
chỉ khi đậu trên cành
và tiếng hót chỉ cất
cho bầu trời luôn xanh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dhhuu

XO'A
con chim cất tiếng hót
chỉ khi đậu trên cành
và tiếng hót chỉ cất
cho bầu trời luôn xanh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dhhuu

XO'A
con chim cất tiếng hót
chỉ khi đậu trên cành
và tiếng hót chỉ cất
cho bầu trời luôn xanh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dhhuu

XO'A
con chim cất tiếng hót
chỉ khi đậu trên cành
và tiếng hót chỉ cất
cho bầu trời luôn xanh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 4 trang (34 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối