Trang trong tổng số 12 trang (112 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [9] [10] [11] [12]

Ảnh đại diện

Valoni

em rất học hay Văn nhưng mà cho em hỏi cái này nhé mấy anh chị -Thơ cổ phong có thể gieo liên vận hay độc vận đều được vậy khỏi gieo vần có được không dạ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thuận cafe mimosa

cho em hỏi thế nào là thơ hồi văn ?
BÚT DANH:Hương Dừa
ĐIỆN THOẠI:01882451165
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 12 trang (112 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [9] [10] [11] [12]