Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Lê kinh Huyền

Ngọc Ly Kim đã viết:


NLK mang về từ nhà LKH

http://huragan27wnm.blox.pl/resource/blask_300x300.jpg


HỒN THU

Nguyệt thu vằng vặc chơi vơi,
Thiên thu vời vợi thả vời vàng tơ,
Phong thu thoang thoảng nhẹ ru,
Thuỷ thu trong vắt mộng du thuyền tình,
Vân thu nhiếm sắc lân tinh,
Sơn thu thăm thẳm đắm mình sương thu,
Hồn thu vời vợi tít mù,
Tình quê bảng lảng tiếng ru sáo diều,
Lòng ai trắc ẩn phiêu diêu,
Gữi vào sâu thẳm chín chiều tơ vương...

16/9/2011
LekinhHuyen


http://thumbs.myopera.com/sz/colx/%C4%91iv%C3%AAphiach%C3%A2ntr%C6%A1i/albums/3220551/10115.JPG

NLK họa ngược chiều từ dưới lên với LKH

TÌNH THU

Tơ vương sâu thẳm nỗi lòng.
Phiêu diêu ngọn gió thong dong đi về.
Sáo diêù vi vút bờ đê.
sương thấp thoáng làng quê bóng chiều.
Thu buông chiếc lá cô liêu.
Tinh khôi giọt nắng phiêu diêu cuối trời.
Thuyền tình rong ruổi biển khơi.
Nhẹ ru câu hát Quê ơi...nặng tình.
vàng dệt chử trung trinh.
Chơi vơi bóng Nguyệt một mình với Thu...


17.09.2011
Ngọc Ly Kim

THU NGHIÊNG
(Mừng được đón ban xa xứ vào thăm)

Tình ai say đắm hồn thu,
Mộng vương cánh sóng lời ru ngọt ngào,
Lòng ai thổn thức chênh chao,
Gữi vào thu thẳm hanh hao nắng vàng,
Mùa thu đến cứ mơ màng,
Ta như lảng tử lang thang cỏi đời,
Mừng bạn đến dạo cùng tôi,
Say trong nắng gió đất trời thu nghiêng,

.........
19/9/2011
LekinhHuyen

<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=5105c86502808c9dcd66a0b8d921ebb6"><font color="blue"><b>Thơ cổ Lê kinh Huyền phần 1 </b></font></a></td></tr></tbody></table>
"http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=bkDYrcuJOSk9GouaL4BqFQ"><font color="red"><b>Thơ mới Lê kinh Huyền phần 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>[/html]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Ly Kim

Ngọc Ly Kim đã viết:


NLK mang về từ nhà LKH

http://huragan27wnm.blox.pl/resource/blask_300x300.jpg


HỒN THU

Nguyệt thu vằng vặc chơi vơi,
Thiên thu vời vợi thả vời vàng tơ,
Phong thu thoang thoảng nhẹ ru,
Thuỷ thu trong vắt mộng du thuyền tình,
Vân thu nhiếm sắc lân tinh,
Sơn thu thăm thẳm đắm mình sương thu,
Hồn thu vời vợi tít mù,
Tình quê bảng lảng tiếng ru sáo diều,
Lòng ai trắc ẩn phiêu diêu,
Gữi vào sâu thẳm chín chiều tơ vương...

16/9/2011
LekinhHuyen


http://thumbs.myopera.com/sz/colx/%C4%91iv%C3%AAphiach%C3%A2ntr%C6%A1i/albums/3220551/10115.JPG

NLK họa ngược chiều từ dưới lên với LKH

TÌNH THU

Tơ vương sâu thẳm nỗi lòng.
Phiêu diêu ngọn gió thong dong đi về.
Sáo diêù vi vút bờ đê.
sương thấp thoáng làng quê bóng chiều.
Thu buông chiếc lá cô liêu.
Tinh khôi giọt nắng phiêu diêu cuối trời.
Thuyền tình rong ruổi biển khơi.
Nhẹ ru câu hát Quê ơi...nặng tình.
vàng dệt chử trung trinh.
Chơi vơi bóng Nguyệt một mình với Thu...


17.09.2011
Ngọc Ly KimTHU NGHIÊNG

(Mừng được đón ban xa xứ vào thăm)

Tình ai say đắm hồn thu,
Mộng vương cánh sóng lời ru ngọt ngào,
Lòng ai thổn thức chênh chao,
Gữi vào thu thẳm hanh hao nắng vàng,
Mùa thu đến cứ mơ màng,
Ta như lảng tử lang thang cỏi đời,
Mừng bạn đến dạo cùng tôi,
Say trong nắng gió đất trời thu nghiêng,


19/9/2011
LekinhHuyen

NLK họa ngược từ dưới lên với LKH

http://krassota.com/i/priroda/18.gif


THU XA...

Thu nghiêng lệch cả đất trời.
Tôi cùng bạn gửi nụ cười tâm giao.
Đời như nước chảy qua cầu...
Mơ màng một bóng chim câu cuối trời.
Nắng vàng lan tỏa muôn nơi...
Chao nghiêng chiếc lá rối bời lòng Thu.
Ngọt ngào như tiếng Mẹ ru.
Hồn Thu thăm thẳm cho dù...xa quê...

19.09.2011
Ngọc Ly Kim

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

kiengiangxanh^-^

Ngọc Ly Kim đã viết:http://thumbs.myopera.com/sz/colx/blognguyen/albums/462444/4700ce14_0121831.jpg


Mây về...

Mây đi mây laị quay về.
Thế mà ai nỡ dám chê Mây buồn.
Chỉ vì nhớ nước thương non...
Mà mây giữ tấm lòng son với Trời.
Bay xa vẫn cứ bồi hồi...
Trần gian mưa gió ai người ngóng ta...


18.09.2011
NLK

Mây về xin ở lại đây.
Đừng bay theo gió suốt ngày lang thang...
Heo may héo úa Thu vàng.
Chông chênh một cõi trăng tàn khuyết hao...


20,09,2011. KGX
Yêu là chết trong lòng một ít (XD)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lê kinh Huyền

Ngọc Ly Kim đã viết:
Ngọc Ly Kim đã viết:


NLK mang về từ nhà LKH

http://huragan27wnm.blox.pl/resource/blask_300x300.jpg


HỒN THU

Nguyệt thu vằng vặc chơi vơi,
Thiên thu vời vợi thả vời vàng tơ,
Phong thu thoang thoảng nhẹ ru,
Thuỷ thu trong vắt mộng du thuyền tình,
Vân thu nhiếm sắc lân tinh,
Sơn thu thăm thẳm đắm mình sương thu,
Hồn thu vời vợi tít mù,
Tình quê bảng lảng tiếng ru sáo diều,
Lòng ai trắc ẩn phiêu diêu,
Gữi vào sâu thẳm chín chiều tơ vương...

16/9/2011
LekinhHuyen


http://thumbs.myopera.com/sz/colx/%C4%91iv%C3%AAphiach%C3%A2ntr%C6%A1i/albums/3220551/10115.JPG

NLK họa ngược chiều từ dưới lên với LKH

TÌNH THU

Tơ vương sâu thẳm nỗi lòng.
Phiêu diêu ngọn gió thong dong đi về.
Sáo diêù vi vút bờ đê.
sương thấp thoáng làng quê bóng chiều.
Thu buông chiếc lá cô liêu.
Tinh khôi giọt nắng phiêu diêu cuối trời.
Thuyền tình rong ruổi biển khơi.
Nhẹ ru câu hát Quê ơi...nặng tình.
vàng dệt chử trung trinh.
Chơi vơi bóng Nguyệt một mình với Thu...


17.09.2011
Ngọc Ly KimTHU NGHIÊNG

(Mừng được đón ban xa xứ vào thăm)

Tình ai say đắm hồn thu,
Mộng vương cánh sóng lời ru ngọt ngào,
Lòng ai thổn thức chênh chao,
Gữi vào thu thẳm hanh hao nắng vàng,
Mùa thu đến cứ mơ màng,
Ta như lảng tử lang thang cỏi đời,
Mừng bạn đến dạo cùng tôi,
Say trong nắng gió đất trời thu nghiêng,


19/9/2011
LekinhHuyen

NLK họa ngược từ dưới lên với LKH

http://krassota.com/i/priroda/18.gif


THU XA...

Thu nghiêng lệch cả đất trời.
Tôi cùng bạn gửi nụ cười tâm giao.
Đời như nước chảy qua cầu...
Mơ màng một bóng chim câu cuối trời.
Nắng vàng lan tỏa muôn nơi...
Chao nghiêng chiếc lá rối bời lòng Thu.
Ngọt ngào như tiếng Mẹ ru.
Hồn Thu thăm thẳm cho dù...xa quê...

19.09.2011
Ngọc Ly Kim

TÂM GIAO

Xa quê chạnh nhớ hồn thu ,
Mẹ ru ta lớn trăng lu cánh diều ,
Lòng thu khắc khoải cô liêu !
Muôn nơi vời vợi ánh chiều hoàng hôn ,
Cuối trời cánh nhạn cô đơn ,
Qua cầu ai biết thiệt hơn mà tìm ,
Tâm giao gữi bạn chút tình ,
Đất trời xa cách ngóng nhìn nghiêng thu !


20/9/2011
LekinhHuyen

<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=5105c86502808c9dcd66a0b8d921ebb6"><font color="blue"><b>Thơ cổ Lê kinh Huyền phần 1 </b></font></a></td></tr></tbody></table>
"http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=bkDYrcuJOSk9GouaL4BqFQ"><font color="red"><b>Thơ mới Lê kinh Huyền phần 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>[/html]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Ly Kimhttp://files.myopera.com/tranngocvinh/albums/3636032/thumbs/4273624871b9ad01b48.jpg_thumb.jpg  

Tâm giao  

Xa quê chạnh nhớ hồn thu ,
Mẹ ru ta lớn trăng lu cánh diều ,
Lòng thu khắc khoải cô liêu !
Muôn nơi vời vợi ánh chiều hoàng hôn ,
Cuối trời cánh nhạn cô đơn ,
Qua cầu ai biết thiệt hơn mà tìm ,
Tâm giao gữi bạn chút tình ,
Đất trời xa cách ngóng nhìn nghiêng thu !


20/9/2011
LekinhHuyen

NLK họa ngược với LKH
 
http://4.bp.blogspot.com/_-gai5mv6ImA/Rugpy9hWdeI/AAAAAAAAACk/K8dZLAJNA8w/s320/sonneg.jpg  

Tình Quê  

Thu nghiêng rót nhớ vào quê.
Tình người viễn xứ tràn trề nhớ mong.
Tìm ai chung một tấm lòng.
Đơn côi quẳng hết thong dong cõi đời.
Hoàng hôn buông tiếng...à..ơi...
Cô liêu bóng nắng cuối trời lãng du.
Cánh diều mang cả lời ru.
Hồn Thu lay lắt, mịt mù...Quê xa!


20.09.2011
Ngọc Ly Kim
 

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

kiengiangxanh^-^

Ngọc Ly Kim đã viết:http://www.dulichag.com/Image/image-qhbn.jpg


Người ơi...

Ai buông câu hát quê nhà .
Thuyền chao sóng nước, mây là đà bay.
Một câu Quan Họ vơi đầy.
Người ơi! người ở lại đây...
đừng về...
Rừng nghiêng bóng lá chiều quê.
Thu bâng khuâng giữa bộn bề heo may.
Người về...
em  ở lại đây.
Hát câu Quan Họ
đợi ngày người sang.
Người đi
lòng dạ xốn xang...
Em trao dãi yếm cho Chàng
làm tin.
Sang năm đến hẹn lại lên.
Người ơi !
ở lại với em...
đừng về !


16.09.2011
Ngọc Ly Kim

Người đi bỏ lại làng quê.
Bến xưa, sông cũ, câu thề còn đây...
Người về ở lại nơi này...
"Đò đưa...ví dặm"(*) tháng ngày bên nhau...

21.09.2011.KGX

(*) Dân ca Nghệ Tĩnh...
Yêu là chết trong lòng một ít (XD)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tongtranlu

Lê Kinh Huyền đã viết:
Ngọc Ly Kim đã viết:
Ngọc Ly Kim đã viết:


NLK mang về từ nhà LKH

http://huragan27wnm.blox.pl/resource/blask_300x300.jpg


HỒN THU

Nguyệt thu vằng vặc chơi vơi,
Thiên thu vời vợi thả vời vàng tơ,
Phong thu thoang thoảng nhẹ ru,
Thuỷ thu trong vắt mộng du thuyền tình,
Vân thu nhiếm sắc lân tinh,
Sơn thu thăm thẳm đắm mình sương thu,
Hồn thu vời vợi tít mù,
Tình quê bảng lảng tiếng ru sáo diều,
Lòng ai trắc ẩn phiêu diêu,
Gữi vào sâu thẳm chín chiều tơ vương...

16/9/2011
LekinhHuyen


http://thumbs.myopera.com/sz/colx/%C4%91iv%C3%AAphiach%C3%A2ntr%C6%A1i/albums/3220551/10115.JPG

NLK họa ngược chiều từ dưới lên với LKH

TÌNH THU

Tơ vương sâu thẳm nỗi lòng.
Phiêu diêu ngọn gió thong dong đi về.
Sáo diêù vi vút bờ đê.
sương thấp thoáng làng quê bóng chiều.
Thu buông chiếc lá cô liêu.
Tinh khôi giọt nắng phiêu diêu cuối trời.
Thuyền tình rong ruổi biển khơi.
Nhẹ ru câu hát Quê ơi...nặng tình.
vàng dệt chử trung trinh.
Chơi vơi bóng Nguyệt một mình với Thu...


17.09.2011
Ngọc Ly KimTHU NGHIÊNG

(Mừng được đón ban xa xứ vào thăm)

Tình ai say đắm hồn thu,
Mộng vương cánh sóng lời ru ngọt ngào,
Lòng ai thổn thức chênh chao,
Gữi vào thu thẳm hanh hao nắng vàng,
Mùa thu đến cứ mơ màng,
Ta như lảng tử lang thang cỏi đời,
Mừng bạn đến dạo cùng tôi,
Say trong nắng gió đất trời thu nghiêng,


19/9/2011
LekinhHuyen

NLK họa ngược từ dưới lên với LKH

http://krassota.com/i/priroda/18.gif


THU XA...

Thu nghiêng lệch cả đất trời.
Tôi cùng bạn gửi nụ cười tâm giao.
Đời như nước chảy qua cầu...
Mơ màng một bóng chim câu cuối trời.
Nắng vàng lan tỏa muôn nơi...
Chao nghiêng chiếc lá rối bời lòng Thu.
Ngọt ngào như tiếng Mẹ ru.
Hồn Thu thăm thẳm cho dù...xa quê...

19.09.2011
Ngọc Ly Kim

TÂM GIAO

Xa quê chạnh nhớ hồn thu ,
Mẹ ru ta lớn trăng lu cánh diều ,
Lòng thu khắc khoải cô liêu !
Muôn nơi vời vợi ánh chiều hoàng hôn ,
Cuối trời cánh nhạn cô đơn ,
Qua cầu ai biết thiệt hơn mà tìm ,
Tâm giao gữi bạn chút tình ,
Đất trời xa cách ngóng nhìn nghiêng thu !


20/9/2011
LekinhHuyen

Xin Thu chiếc lá làm thuyền
                   Chở bao nỗi nhớ qua bên với Người...

                              TTL
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Ly Kimhttp://seablogs.zenfs.com/u/EcQ1_.uWERN61e5MdIRMDPqDKa6j3hI-/photo/ap_20100913063254775.jpg


ĐA ĐOAN

Mây lang thang thả thẩn thờ,
Trăng lang thang thả ngẩn ngơ cuối trời,
Hồn lang thả chơi vơi,
Tình lang thang thả những lời yêu thương,
Buồn lang thang thả vấn vương,
Nhớ lang thang thả đêm trường đầy vơi,
Đời lang thang thả vào tôi:
Vui, buồn, hờn, dận...một trời...đa đoan...!

21/9/2011
LekinhHuyen


http://gdptduclien.org/wp-content/uploads/2011/07/1306213282_10085551225413127-300x297.jpg


LANG THANG

Đa đoan...hờn, giận, vui, buồn .
Tôi lang thang thả mảnh hồn vào quê.
Vơi đầy con sóng mãi mê...
Vấn vương bến cũ quay về tìm nhau.
Thương quê nắng đỏ hàng cau...
Chơi vơi ngọn gió đi đâu cuối ngày.
Trời buông một thoáng heo may.
Thẩn thờ Trăng lẫn vào mây...ngủ vùi...


22.09.2011
Ngọc Ly Kim

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baythi         Đa đoan đèo cõng đa mang
         Tôi long bong kiếp lang thang đa tình
         Vơi đầy  vớt bóng ta mình
         Vân vương  mang nỗi đinh ninh đi về
      
         Thương  người bao nỗi đê mê
         Chơi vơi  bao nẻo chân lê vai đèo
         Trời  cho một trái tim đeo
         Thẩn thờ tôi giữa tình reo tôi tìm!
         
                      
Bảy Thi                                     
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Ly Kimhttp://i582.photobucket.com/albums/ss263/thanhng72_2009/trac.gifUỐNG TRÀ

Trà rót vào ly...Thơ đẫm nước.
Nước ngấm xuống Lòng...Dạ chông chênh.
Ta thả Hồn mình về Cố quốc...
Ngoài kia Thu ngóng mặt Trời lên.23.09.2011
Ngọc Ly Kim

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] ... ›Trang sau »Trang cuối