Trang trong tổng số 56 trang (554 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [53] [54] [55] [56]

Ảnh đại diện

Quang Tri

TÌM LẠI CHÚT HƯƠNG
Hỏi nước về xuôi rẽ mấydòng?.
Cho người tiếc nuối ngắm dòng sông.
Đâu rồi kỉ niệm mà mong mỏi.
Đã cạn tình yêu để ngóng trông.
Bởi dệt quá nhiều nên tiếc nhỉ?
Vì ươm cho lắm có đau không!
Thôi thì đi lại đường xưa cũ.
Tìm chút hương xưa cũng thoả lòng.
Hoành Trần
12/8/18
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

(CỦA TRỜI CHO)
Duyên phận là trời đã định cho,
Cùng nhau chia sẻ những âu lo.
Chớ cho mình đúng làm khuôn đổ.
Đừng nghĩ ta hay ấy thước đo,
Tình nghĩa bao ngày thành bỏ xó.
Thương yêu nhiều tháng cũng ra tro,
Chỉ cần nhường nhịn nào đâu khó
Chồng vợ nương nhau giống kéo co.
Hoành Trần
15/8/18,
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

(CỦA TRỜI CHO)
Duyên phận là trời đã định cho,
Cùng nhau chia sẻ những âu lo.
Chớ cho mình đúng làm khuôn đổ.
Đừng nghĩ ta hay ấy thước đo,
Tình nghĩa bao ngày thành bỏ xó.
Thương yêu nhiều tháng cũng ra tro,
Chỉ cần nhường nhịn nào đâu khó
Chồng vợ nương nhau giống kéo co.
Hoành Trần
15/8/18,

Bài Hoà Nhị Bản Liên Hoàn Độc Vận
NẠP TIỀN ...

" Mãi lộ nạp tiền " phải đúng cho !!!
Gặp " chằn " sợ hãi móc bao lo ...
Vàng vâng - lùi lậu - cho qua đó ,
Bạc dạ - mánh mung - chả đắn đo .
Có chức chén chè - sinh loại chó ,
Còn quyền ăn dọng - tử thành tro .
Lê dân thấp cổ khoanh " tay bó " ...
Ngoàm táp no tràn họng ngủ co !!!

Ngoàm táp no tràn họng ngủ co !!!
Tham ô nguyền rũa tác tan tro ...
Hiền lương liêm chính - danh đây đó ,
Độc ác ngang tàn - tiếng dội to .
Chay lạt tương chao - kinh kệ mõ ,
Mặn nồng rượu thịt - dọng ngoàm no .
Bất nhơn quả báo ... hiền nhân thọ ...
" Mãi lộ nạp tiền " phải đúng cho !!!

01/10/2018
BNH GC - TIỀN GIANG
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bào Như Hồ 1934

Quang Tri đã viết:
TÌM LẠI CHÚT HƯƠNG
Hỏi nước về xuôi rẽ mấydòng?.
Cho người tiếc nuối ngắm dòng sông.
Đâu rồi kỉ niệm mà mong mỏi.
Đã cạn tình yêu để ngóng trông.
Bởi dệt quá nhiều nên tiếc nhỉ?
Vì ươm cho lắm có đau không!
Thôi thì đi lại đường xưa cũ.
Tìm chút hương xưa cũng thoả lòng.
Hoành Trần
12/8/18
TỰ THUẬT ...

Đường đời lặn hụp biết bao dòng !!!
Bảy nổi ba chìm có mấy sông ...
Già cả mắt mờ - thôi hết thấy ,
Tuổi cao tai lãng - chả còn trông .
Văn hoa thi thoảng - không nhiều có !
Xướng hoạ thường xuyên - có ít không ?
Thơ thẩn ngày đêm e chúng nguýt ...
Kiếp tằm vươn vấn thực vui lòng !!!

THÍCH THƠ !

Kiếp tằm vươn vấn thực vui lòng !!!
Sở thích bạn bè có biết không ?
Vui thú Đường thơ - luôn đón đợi ,
Xướng hoà tri kỷ - mãi chờ trông .
Văn hoa cổ học - son vàng ngọc ,
Chữ nghĩa hiệp thành - đẹp núi sông .
Tô điểm diễn đàn thêm khởi sắc ...
Đường đời lặn hụp biết bao dòng !!!

01/10/2018
BNH GC - TIỀN GIANG
Được-mất lòng không quản
Thấp-cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 56 trang (554 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [53] [54] [55] [56]