Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Quang Tri

CÁI GHẾ

Phấn đấu bao năm kiếm chỗ ngồi,
Có rồi, chẳng lẽ mãi lôi thôi.
Gầm gừ kẻ dưới lời nanh nọc,
Ton hót ngưởi trên tiếng ỉ ôi
Kết đảng lập bè mưu đoạt chức,
Mua quyền chuộc thế mẹo giành ngôi.
Chông chênh ghế ấy leo cao mãi,
Ắt có một ngày té chết toi.

phamanhoa[/quote]

ĐẠI NHẦM

Khi đã tranh mua được ghế ngồi
Mở ra cơ hội mãi lên ngôi
Quyền vào vàng chất cân không xuể
Chức đến đô lèn đếm chẳng thôi
Phá nước tung hê như phẩm hỏng
Hai nòi nhào nặn rặt người ôi
Dân đen nào dám ti toe cãi
Quan bắt tù đầy đánh đến toi.

8.5.13 - TTT

THẾ THỜI THỜI THẾ!
Ghế nào dính chặt khi vào ngồi,
Bởi lực với quyền khiến thế thôi.
Ai chửi mỏi mồm thì sẽ chán,
Người la đau miệng cũng than ôi.
Gặp thời được thế là xây ổ,
Tích bạc gom vàng dựng vững ngôi.
Dân tán hay bàn là bắt nhốt,
Rồi qui phản động ấy là toi.
Út
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Quang Tri đã viết:
CÁI GHẾ

Phấn đấu bao năm kiếm chỗ ngồi,
Có rồi, chẳng lẽ mãi lôi thôi.
Gầm gừ kẻ dưới lời nanh nọc,
Ton hót ngưởi trên tiếng ỉ ôi
Kết đảng lập bè mưu đoạt chức,
Mua quyền chuộc thế mẹo giành ngôi.
Chông chênh ghế ấy leo cao mãi,
Ắt có một ngày té chết toi.

phamanhoa[/quote]

ĐẠI NHẦM

Khi đã tranh mua được ghế ngồi
Mở ra cơ hội mãi lên ngôi
Quyền vào vàng chất cân không xuể
Chức đến đô lèn đếm chẳng thôi
Phá nước tung hê như phẩm hỏng
Hai nòi nhào nặn rặt người ôi
Dân đen nào dám ti toe cãi
Quan bắt tù đầy đánh đến toi.

8.5.13 - TTT


THẾ THỜI THỜI THẾ!
Ghế nào dính chặt khi vào ngồi,
Bởi lực với quyền khiến thế thôi.
Ai chửi mỏi mồm thì sẽ chán,
Người la đau miệng cũng than ôi.
Gặp thời được thế là xây ổ,
Tích bạc gom vàng dựng vững ngôi.
Dân tán hay bàn là bắt nhốt,
Rồi qui phản động ấy là toi.
Út
GIỮ GHẾ

Ghế chiếm xong xuôi chễm chệ ngồi,
Càng lâu càng sướng dại gì thôi.
Người chê, ú ớ lời xin lỗi,
Kẻ trách, ề à tiếng`hỡi ôi.
Cứ giữ như anh hùng giữ ải,
Đừng nhường như ấu chúa nhường ngôi.
Gặp thời, ta lại leo lên nữa,
Thế vững, lo gì lũ chết toi!

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ca-Dao

CÁI GHẾ

Phấn đấu bao năm kiếm chỗ ngồi,
Có rồi, chẳng lẽ mãi lôi thôi.
Gầm gừ kẻ dưới lời nanh nọc,
Ton hót ngưởi trên tiếng ỉ ôi
Kết đảng lập bè mưu đoạt chức,
Mua quyền chuộc thế mẹo giành ngôi.
Chông chênh ghế ấy leo cao mãi,
Ắt có một ngày té chết toi.

phamanhoa

ĐẠI NHẦM

Khi đã tranh mua được ghế ngồi
Mở ra cơ hội mãi lên ngôi
Quyền vào vàng chất cân không xuể
Chức đến đô lèn đếm chẳng thôi
Phá nước tung hê như phẩm hỏng
Hai nòi nhào nặn rặt người ôi
Dân đen nào dám ti toe cãi
Quan bắt tù đầy đánh đến toi.

8.5.13 - TTT

THẾ THỜI THỜI THẾ!

Ghế nào dính chặt khi vào ngồi,
Bởi lực với quyền khiến thế thôi.
Ai chửi mỏi mồm thì sẽ chán,
Người la đau miệng cũng than ôi.
Gặp thời được thế là xây ổ,
Tích bạc gom vàng dựng vững ngôi.
Dân tán hay bàn là bắt nhốt,
Rồi qui phản động ấy là toi.
Út

GIỮ GHẾ

Ghế chiếm xong xuôi chễm chệ ngồi,
Càng lâu càng sướng dại gì thôi.
Người chê, ú ớ lời xin lỗi,
Kẻ trách, ề à tiếng`hỡi ôi.
Cứ giữ như anh hùng giữ ải,
Đừng nhường như ấu chúa nhường ngôi.
Gặp thời, ta lại leo lên nữa,
Thế vững, lo gì lũ chết toi!

phamanhoa

COI CHỪNG

Mỏi gối bao lâu… chễm chệ ngồi
Coi chừng té đấy  uổng công thôi
Người đưa tại cũng vì mong hối
Kẻ đẩy hình như đã chán ôi
Vì thế họ buông và nhượng mối
Cho nên ai muốn sẽ nhường ngôi
Chung quanh bao tiếng chê là thối
Này nhé coi chừng mạng sẽ toi.

Ca-Dao
Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

LẠC VẦN

Giang hồ mãi ruổi bước thong dong
Bỏ phế thư trai lạnh tựa đồng
Gác bút câu thơ vàng võ đợi
Xếp nghiên thỏi mực sắt se mong
Ngoài sân lá rụng bay đầy ngõ
Trong án nhện giăng bủa khắp phòng
Vui thú tiêu dao quên xướng họa
Khiến vần bối rối ghép không xong.

ẨN NGUYỄN 6/5/13[/quote]

RUỔI DONG.

Sao chẳng quay về mãi ruổi dong,
Bâng khuâng khi nắng nhạt trên đồng,
Dáng cha cuối ngõ đang nhìn ngóng,
Bóng mẹ đầu hiên đứng vợi trông.
Du lãng làm chi thân viễn xứ,
Đợi chờ chi nữa kẻ cô phòng
Tháng ngày vô nghĩa trôi qua mất
Nhìn lại tóc mây đời cũng xong.
Út
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

Xin lỗi,sai.
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

LẠC VẦN

Giang hồ mãi ruổi bước thong dong
Bỏ phế thư trai lạnh tựa đồng
Gác bút câu thơ vàng võ đợi
Xếp nghiên thỏi mực sắt se mong
Ngoài sân lá rụng bay đầy ngõ
Trong án nhện giăng bủa khắp phòng
Vui thú tiêu dao quên xướng họa
Khiến vần bối rối ghép không xong.

ẨN NGUYỄN 6/5/13[/quote]

RUỔI DONG.

Sao chẳng quay về mãi ruổi dong,
Bâng khuâng khi nắng nhạt trên đồng,
Dáng cha cuối ngõ đang nhìn ngóng,
Bóng mẹ đầu hiên đứng vợi trông.
Du lãng làm chi thân viễn xứ,
Đợi chờ gì nữa kẻ cô phòng?
Tháng ngày trôi chảy màu mây trắng,
Nhìn lại than dài thế cũng xong.
Út
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy


LẠC VẦN

Giang hồ mãi ruổi bước thong dong
Bỏ phế thư trai lạnh tựa đồng
Gác bút câu thơ vàng võ đợi
Xếp nghiên thỏi mực sắt se mong
Ngoài sân lá rụng bay đầy ngõ
Trong án nhện giăng bủa khắp phòng
Vui thú tiêu dao quên xướng họa
Khiến vần bối rối ghép không xong.

ẨN NGUYỄN 6/5/13

RUỔI DONG.

Sao chẳng quay về mãi ruổi dong,
Bâng khuâng khi nắng nhạt trên đồng,
Dáng cha cuối ngõ đang nhìn ngóng,
Bóng mẹ đầu hiên đứng vợi trông.
Du lãng làm chi thân viễn xứ,
Đợi chờ gì nữa kẻ cô phòng?
Tháng ngày trôi chảy màu mây trắng,
Nhìn lại than dài thế cũng xong.

Út

LẼ NÀO

Thi thư vướng víu khó mà dong
Dẫu lạnh nào quên một chữ đồng
Bằng hữu thân tình ngày ấy đợi
Vần câu ấp ủ thuở nào mong
Người đi biền biệt ngoài xa cõi
Kẻ ở bâng khuâng lặng tím phòng
Vẫn níu duyên đời trong tứ vận
Lẽ nào thơ phận vậy là xong

HANSY
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy


DÒNG THẠCH HÃN

Thạch Hãn lắng mình giữa chốn đây
Cổ Thành in bóng mãi còn ngây
Cầu Ga dáng cổ thơm ngời tiếng*
Bến Sãi nem lùi ngát nức mây
Vĩnh Định chia dòng qua xứ lúa
Ba Lòng khởi mạch tự rừng cây
Triệu Phong ôm ấp tình sông nước
Cửa Việt thong dong góp biển đầy

HANSY

Những chữ viết hoa là địa danh có dòng Thạch Hãn chảy qua.
*Tên dân gian gọi cầu Thạch Hãn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

DÒNG THẠCH HÃN

Thạch Hãn lắng mình giữa chốn đây
Cổ Thành in bóng mãi còn ngây
Cầu Ga dáng cổ thơm ngời tiếng*
Bến Sãi nem lùi ngát nức mây
Vĩnh Định chia dòng qua xứ lúa
Ba Lòng khởi mạch tự rừng cây
Triệu Phong ôm ấp tình sông nước
Cửa Việt thong dong góp biển đầy

HANSY

MỘT THOÁNG QUẢNG TRỊ

Non Mai núi Lĩnh vẫn còn đây,
Thành cổ vững in bóng ngất ngây,
Lam Thuỷ quê xưa soi bóng nước,
Trà Liên chốn cũ gợn màu mây,
Cháo lòng chợ Sãi khoe hương sả,
Bánh ướt cửa Tùng nép bóng cây.
Như Lệ,Nhan Biều bên Thạch Hãn
An Đôn,Đập Trấm nhớ nhung đầy.
Út
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

Đành dại!

Ừ thì nó khéo, tớ luôn khờ
Vì thế đồ rằng chẳng dám mơ
Cũ vợ muốn thay, thay chả được
Thiu cơm cố nuốt, nuốt ơ hờ
Hắn khôn bởi hắn xông xênh bạc
Mình dại nên mình lẩn thẩn thơ
Chả nhẽ ta nghèo đeo tiếng Mõ
"Ông tôi"* hay"nó"  có do tờ?
Trung 30

KHÔN DẠI MÀ CHI!

Ba mươi nick ấy đâu khù khờ.
Cái Lão Trung này ai dễ mơ.
Thơ viết hay ghê nên tự hoạ,
Ca ngâm ngọt quá cứ ru hờ.
Chê khen khôn dại mà khinh bạc,
Bình phẩm ngu khờ lại xỉa thơ.
Nghèo ấy còn hơn mười kẻ phú,
Cất lên một tiếng lặng như tờ.
Út
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] ... ›Trang sau »Trang cuối