Trang trong tổng số 2 trang (16 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

song ngư

Thành Nguyễn đã viết:
Đi về chân đất đường quê
Nhớ ngày thơ ấu tái tê trong lòng
nhớ cha nhớ mẹ nhớ ông
nhớ người con gái lấy chồng năm nao
Năm nao năm nảo năm nào
Đuổi bắt cào cào xanh cỏ đồng quê
Em đi rũ bỏ câu thề
Mình tôi cắt cỏ bồ đề nuôi trăng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vivien

Nuôi trăng sáng tỏ khuê phòng
Mười lăm ngày tới dùng giằng bỏ đi
Sự đời lắm nỗi phân ly
Đến kỳ lại tới tiếc gì công nuôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gỗ đá

Công nuôi, công cấy, công giồng
Thóc bao nhiêu hạt, tấm lòng bấy nhiêu
Nông phu vất vả sớm chiều
Gửi hồn của đất tới miền xa xôi
Nắng mưa hoà thuận ơn trời
Nông phu lại thấy cuộc đời đẹp sao...

(đá gỗ 2011-08-02)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoahaidang

Nhìn sao cứ ngỡ sao mờ
Ngửa lòng ướm hỏi, nào ngờ trăng thanh
Yêu nhau trót trọn chữ thành
Ngỡ đâu nứt vỡ tan tành giữa... đau!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoahaidang

Làm sao nhốt được tim mình
Chạy rông nửa chốn, đắm tình quá canh
Làm sao XẺ NỔI chân thành
Vứt đi một nửa,ủ dành nửa kia
Ôm nguyên cũng phải chia lìa
Chi bằng gian trá, mắt tia ngắm ... TRƯỜN
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoahaidang

HO HO HO HO
Hoahaidang vào một mình và ra một mình... bùn ghê á
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]