Trang trong tổng số 7 trang (63 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7]

Ảnh đại diện

Thiềng Đức

-Chắc VN sẽ bị đồng hoá sớm, chớ không cần tới 1000 năm đâu!!!
-Một chân lí đã "ngộ" ra và tôn thờ:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ Tài"
Nguyễn Du
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lại Gia

Haizz,ý đồ bành trướng bám rễ sâu quá lại được tuyên truyền giáo dục từ trong trứng nước nữa.Một cánh én không làm nên mùa xuân nhưng nó báo hiệu...mùa xuân đang về!Đó mới là cái cần quan tâm và tìm hiểu bản chất sự việc.Trung quốc có một đảng lãnh đạo nhưng bộ máy ấy đều tập trung gần như đa số các nhà...Nho mà đạo Khổng tử vẫn chiếm dung lượng khá lớn trong bộ nhớ trí não của họ.Một tộc người có gene di truyền bành trướng,luôn cảm thấy không bao giờ thoả mãn hiện thực,cắm rễ trong cơ thể mặc nhiên là chuỗi ADN có NST trội này.Sự tiến hoá tư tưởng theo con đường chính trị và kinh tế đi trước sự tiến hoá cơ thể con người(nhân loại,...)đến một lúc nào đó khi gặp điều kiện bất lợi sẽ tự khắc bị dừng lại,chững lại và có xu hướng thụt lùi về sau.Tuy nhiên coi chừng,dè chừng các yếu tố thuận lợi thúc đẩy quá trình đó,hậu quả thật khó lường,có thể là tốt với dân tộc này nhưng có hại với các dân tộc khác.Nếu đốt cháy giai đoạn tiến hoá đó bằng các tác nhân,yếu tố vật chất hay tinh thần thì phản ứng xã hội,kinh tế,quốc phòng,...liệu có xảy ra không?theo chiều thuận hay nghịch và hằng số cân bằng là bao nhiêu???.Lan man tri thức lẫn lộn thực tại nên dừng bút tại đây!(Hồi sau chưa rõ)
Nhất tự vi sư,bán tự vi sư
Tam môn diệc duệ,ai môn diệc duệ
(thiên,địa,nhân)
Nam Bang Nhất Lại.Tả Hữu Trung Thần.Nghĩa Khí Vạn Kiếp.Hiền Tài Muôn Đời
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiềng Đức

Thiềng Đức đã viết:
-Chắc VN sẽ bị đồng hoá sớm, chớ không cần tới 1000 năm đâu!!!
-Nhưng ta quyết KHÔNG SỢ...
-Anh hùng Ngô Quyền đã chấm dứt 1000 năm đô hộ giặc Tàu...
và Anh hùng Hồ Chí Minh đã chấm dứt 100 năm đô hộ giặc Tây...
"Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh... Hy sinh... Hy sinh..."
-Một chân lí đã "ngộ" ra và tôn thờ:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ Tài"
Nguyễn Du
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 7 trang (63 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7]