Trăng Muộn đã viết:
MẦU MẶT TRỜI
(Viết tặng các em khiếm thị)

Tôi vẽ con đường
Mầu mặt trời

Tôi vẽ cỏ cây hoa lá
Mầu mặt trời

Tôi sẽ vẽ những gì tôi thích
Mầu mặt trời

Mầu mặt trời
Là mầu
Trái tim tôi thấy
Một bài thơ có ý có tứ rõ ràng, bố cục khoa học. Nói chung là hay. Cảm ơn tác giả. Lâu lắm mới được đọc. Chúc có thêm ý tưởng sáng tạo.
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...