Tên bài thơ: Lúc đi học về
Tác giả: Trương Vĩnh Ký (Việt Nam)
Gửi bởi Viên Vy
Ngày gửi: 21/07/2020 09:31
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: đề nghị gửi lại khi có nguồn tham khảoHọc tan trống thúc một hồi
Trò nhỏ đi thẳng một hơi về nhà
Dọc đường nghĩ nỗi gần xa
Tới trường như vậy về nhà làm sao?
Đến nơi vừa bước chơn vào
Mẹ ra đón rước xiết bao ái tình
Hỏi con mọi việc phân minh
Thầy và chúng bạn có tình yêu thương
Thưa rằng được đủ mọi đường
Mẹ nghe con nói mẹ dường lên tiên

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.