Đây là câu hỏi từ lâu Hột Mít vẫn thắc mắc, hôm nay xin nhờ các cô chú bác trên thi viện cùng bàn luận và trả lời giúp.

Làm để ăn:

Nhiều người quan niệm rằng cuộc sống là phải biết hưởng thụ cho bản thân mình. Nếu làm việc quần quật kiểm tiền mà ko sử dụng tiền bạc mình làm ra, như vậy có nên sống ko??

Ăn để làm:

Ai cũng nói: Tất nhiên phải ăn mới có năng lượng, có điều kiện vật chất để sống và làm.
Ở đây, HM ko muốn nói đến khía cạnh đó, "ăn để làm" có nghĩa:
Chúng ta thường vẫn nói, "lao động là vinh quang", lao động làm nên cuộc sống... Vậy có phải chăng?? hưởng thụ như chúng ta vẫn nói sẽ chỉ là dáp ứng nhu cầu của cơ thể để phục vụ công việc, ý nghĩa của cuộc đời là làm việc và niềm vui cũng sản sinh ra từ chính công việc ấy.

Đó cũng là một quan niệm. Vậy quan niệm nào là đúng đây??
*Hạ quay lưng bỏ mùa thu vừa đến
Để bên thềm một bóng lá buồn thênh*